Matija

MATIJA – mreža, aktivnosti, trženje, informiranje in asistence

 

Na številki 080 10 10 so brezplačno dostopne aktualne informacije za starejše, podatki o dejavnostih različnih prostovoljnih organizacij in kontakti javnih in zasebnih izvajalcev pomoči ter storitev za starejše

 

Temeljni sklopi storitev so:

- Informiranje in povezovanje za večjo socialno varnost (informacije o zdravstvenih ustanovah, čakalne vrste pri specialistih, medicinsko-tehnični pripomočki, zdravilišča, domovi za starejše, socialne pravice, humanitarna pomoč, aktivnosti in dogodki)

- Storitve za oskrbo in pomoč v gospodinjstvu (seznami izvajalcev pomoči na domu, pomoč pri organizaciji plačljivih storitev na domu, čiščenje, organiziranje prevozov, pranje, likanje)

- Zdravstvene storitve in osebna pomoč ( organiziranje zdravstvenih storitev, naročanje pri zdravniku, nega na domu, telealarm in telemedicina, fizioterapija, naročanje in izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov in pripomočkov za nego na domu, dnevno varstvo, institucionalno varstvo)

- Vzdrževanje in prilagoditve doma (adaptacije bivalnega okolja, obrtniška in vzdrževalna dela, gospodinjski aparati, pohištvo, servis in dobava gospodinjskih aparatov, svetovanje in posredovanje v nepremičninskih zadevah)

 

E-naslov: info@cd-matija.si

Spletna stran: http://www.cd-matija.si/