Pomoč na domu

Pomoč na domu za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj.

 

Direktor Doma upokojencev Kranj: mag. Zvonka HOČEVAR, tel. 04 28 013 00

Za informacije se obračajte na vodjo javne službe pomoči na domu:

 

Jelka Humar (el. naslov: jelka.humar@du-kranj.si ), telefon: 04 280 13 05 
Cena za uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu znaša:
- 4,20 € ob delavnikih,
- 5,85 € ob nedeljah,
- 6,11 € na dan državnega praznika in dela prostega dne.