Teleoskrba

Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
 
S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.
 
Mestna občina Kranj uporabniku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5€ mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik. Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti. (vloga)

 

Povezava na spletno stran z več informacijami o storitvi E-oskrba: http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/e-oskrba
 
Kontakt: za več informacij lahko pokličete na brezplačno številko 080 8000 ali uporabniki mobilnega omrežja Telekom Slovenije 041 700 700.