Kandidiranje s podporo volilcev

Potrebno število podpisov kadar določa kandidata za župana skupina volivcev:

V 106. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev je potrebno število podpisov najmanj 2%, od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Potrebno število podpisov volivcev v skladu s sklepom OVK MOK  je 315.
 
Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za mestni svet določi skupina volivcev:

V 68. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določi listo kandidatov za mestni svet skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 1% od  števila volivcev v občini na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1.000. Potrebno število podpisov volivcev je 455.
 
Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti določi skupina volivcev:

V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.  Volivci, ki dajejo podporo listi kandidatov za svet krajevne skupnosti, morajo imeti stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.