Predstavitev sveta

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti. Mestni sveniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah mestnega sveta ter sejah delovnih teles. Mestni svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa ne glasuje.

 

Člani Mestnega sveta v mandatnem obdobju 2018 - 2022: 

 • Zoran za Kranj (6 svetnikov)
 • SDS - Slovenska demokratska stranka (6 svetnikov)
 • SD - Socialni demokrati (5 svetnikov)
 • Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar (4 svetniki) 
 • Igor Velov - Lista za razvoj Kranja (4 svetniki)
 • LMŠ - Lista Marjana Šarca (2 svetnika) 
 • NSi - Nova Slovnija - krščanski demokrati (2 svetnika) 
 • SLRP - Stranka za enakomerni razvoj in podjetnost (1 svetnica) 
 • PLS - Povezane lokalne skupnosti (1 svetnik) 
 • Levica (1 svetnica)
 • DeSUS (1 svetnik)