Predstavitev sveta

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov, ki se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.
 

VZK - Več za Kranj
 
 Jakob Klofutar  Natalija Polenec Gorazd Copek  Sonja Mašić
       
     
 Boris Vehovec Darinka Zorko Damijan Perne  
 
SDS- Slovenska demokratska stranka 
       
   
 Mag. Branko Grims Saša Kristan  Bojan Homan dr. Andreja Valič Zver
       
 
 Gregor Tomše      
       
SMC - Stranka modernega centra
   
       
 mag. Andrej Šušteršič Primož Terplan Aleksandar Andrić  Tina Žalec Centa
 
 NSI - Nova Slovenija
     
  Irena Dolenc  Marjan Bajt  Vlasta Sagadin  
       
DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
   
 mag. Drago Štefe Jožef Rozman Helena Sitar  
 
Lista za razvoj Kranj
     
 mag. Igor Velov  Milorad Gogić    
       
 SD - Socialni demokrati
     
 Janez Černe mag. Ana Pavlovski    
       
SZNKS - Stranka za napredek krajevnih skupnosti
     

  Damjana Piškur

 Alenka Benčina    
       
SLS - Slovenska ljudska stranka
     
mag. Franc Rozman    
       
PLS - Povezane lokalne skupnosti
     
 mag. Janez Frelih      
       
Lista Barbare Gunčar
     
 mag. Barbara Gunčar    
       
SNS - Slovenska nacionalna stranka
     
 mag. Zoran Stevanović     
       

 

Samostojni svetnik
       
 Boris Kozelj