Gradbena dela končana, projekt GORKI2 se zaključuje

Z današnjim dnem se zaključuje izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka. Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in predstavnika izvajalskega podjetja Riko, d. o. o., direktor Janez Škrabec in vodja okoljevarstvenega inženiringa Andrej Ivanc so na današnji e-novinarski konferenci predstavili pridobitve in potek projekta GORKI2.

 

Eden največjih infrastrukturnih projektov v Mestni občini Kranj GORKI2 zagotavlja pogoje za čisto in zdravo okolje in s tem tudi višjo kakovost bivanja skupno 2.664 prebivalcem naselij Britof, Orehovlje, Predoslje in Mlaka pri Kranju.

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na e-novinarski konferenci povzel glavne pridobitve projekta GORKI: »Zdaj se je pravi užitek peljati po lepo urejenih cestah v Britofu, Orehovljah, Predosljah, na Mlaki ter po okolici. A večina pridobitev tega velikega okoljskega projekta je očem skrita, saj je pod zemljo. Naselja so namreč pridobila več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacija ter 5,8 kilometrov javne razsvetljave. Naselja so zdaj ustrezno in sodobno komunalno opremljena. V Britofu, kjer smo najprej začeli z deli v okviru GORKI2, se objekti že priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje. Na Mlaki bodo predvidoma julija lastniki objektov prejeli obvestila o obveznem priklopu, za njimi pa še lastniki objektov na območju Predoselj in Orehovelj. Odpadna voda potem ne bo več pronicala v podtalnico ali se izlivala v naše reke in potoke, pač pa bo odtekala po okolju prijaznih poteh in se prečistila v Centralni čistilni napravi Kranj.«

 

Predoslje zdaj in potem

 

Župan se je za dobro sodelovanje zahvalil tako izvajalcem kot občanom: »Zlasti zadnje leto za prebivalce krajevnih skupnosti, v katerih so potekala gradbena dela, ni bilo lahko. Zapore cest, ki so se dnevno spreminjale, težaven dostop do domov, razkopane ulice, povrhu pa še epidemija, zaradi katere je bilo treba podaljšati izvajanje del. A zdaj smo vendarle na cilju. Ob tem bi se rad zahvalil izvajalcema del, podjetjema Riko in Pirc gradnje. Da so zmogli premagati vse izzive in se v najboljši možni meri prilagajali razmeram na terenu. Zahvaljujem se tudi odlični ekipi iz Oddelka za projekte, ki je poskrbela, da so zadeve tekle gladko, tako s papirno dokumentacijo kot na terenu. Velika zahvala pa gre seveda prebivalcem štirih naselij in vodstvom njihovih krajevnih skupnosti – za obveščanje, včasih verjetno tudi za tolažbo. Brez sodelovanja, razumevanja in potrpežljivosti ne bi šlo. Dokazali smo, da skupaj zmoremo več. Več za bolje.«

 

V nadaljevanju je poudaril, da so se v Mestni občini Kranj zavezali zeleni politiki na vseh področjih – od prometa, gradnje infrastrukture in obnov stavb do turizma. »S projekti, kakršen je GORKI2, uresničujemo lastne zaveze in zahteve EU. Vzpostavljamo pogoje za čisto in zdravo okolje, gradimo temelje za ohranjanje okolja na učinkovit in trajnosten način. Zato bomo z okoljskimi projekti vztrajno nadaljevali. Načrtov je mnogo in veliko truda vlagamo v to, saj želimo ohraniti okolje čim bolj čisto za nas in za zanamce,« je povzel župan.

 

Britof zdaj in potem

 

Direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec, je poudaril pomen trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj: »Mestna občina Kranj je v zadnjem času zelo uspešno zastavila in že začela uresničevati zeleno razvojno os in usmeritve. V času trajanja izvedbe projekta je Gorenjska kot prva slovenska regija dobila svoj trajnostni energetski načrt. Kranj je zaenkrat druga najboljša trajnostna občina v državi, izredno aktivna je tudi na področju e-mobilnosti. Kranj se vzpostavlja tudi kot pametno mesto, ki z digitalnimi rešitvami dviguje kakovost bivanja občanom in s tem prispeva k usmeritvam Evrope ter k digitalni transformaciji. Pilotni projekt pametnega mesta Pametna Mlaka je nastal tudi z znanjem podjetja Riko d. o. o..«

 

Drugi predstavnik podjetja, Andrej Ivanc, pa je ob predstavitvi izgradnje komunalne infrastrukture Britof–Predoslje in Mlaka pri Kranju povedal: »Več kot 90 odstotkov del je bilo zaključenih že do konca prejšnjega leta, nato je nastopilo zimsko obdobje, ko so bile asfalterske baze zaprte. Polaganje finega asfalta, ureditev bankin in javne razsvetljave je moralo zato počakati na boljše vremenske razmere. Na današnji dan so dela na terenu končana. Urediti je treba zgolj nekaj administrativnih podrobnosti, čakata nas tudi še dva tehnična pregleda ter ureditev uporabnih dovoljenj in vpisov v uradne evidence.«

 

Mlaka zdaj in potem

 

Projekt GORKI2, eden največjih okoljskih projektov v Mestni občini Kranj v zadnjih letih, prinaša številne pozitivne posledice za okolje. Z opremljenostjo območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda bo MOK dosegla visoko priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj. Vse to bo zagotovilo pogoje za bolj zdravo in čisto okolje.

 

Vrednost celotnega projekta GORKI2 je ocenjena na več kot 16 milijonov in pol evrov. Od tega je največji del, deset milijonov evrov, financirala Mestna občina Kranj. Ostalo, 5,6 milijona evrov, je iz prispevala EU iz Kohezijskega sklada, milijon evrov pa Republika Slovenija. Projekt  GORKI2 je naložba v čisto in zdravo okolje, kakovost bivanja občanov, predvsem pa projekt, ki bo tudi mlajšim generacijam zagotovil bolj čisto in zdravo okolje.

 

Danes v Orehovljah

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.«

 

Partnerji