Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1343

Javno naznanilo so oglejte tukaj.