Komunala odgovarja: Eko otoki in druge črne točke

V preteklih dneh smo na Mestni občini Kranj (MOK) in Komunali Kranj (KK) prejeli kar nekaj vprašanj, pobud in mnenj, povezanih z odpadki oziroma njihovim bolj ali manj pravilnim odlaganjem. Na Komunali Kranj odgovarjajo na nekaj najbolj perečih težav.

 

Vsakodnevno se dogaja, da se ekološki otoki spreminjajo v mini smetišča, deponije oziroma priročna odlagališča za različne odpadke. Kljub rednemu praznjenju zabojnikov oziroma zvonov se ob zabojnikih kopičijo nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo podobo mesta, krajevnih skupnosti, vplivajo na zdravje ljudi in, nenazadnje, v bližnji prihodnosti tudi na denarnice uporabnikov.

 

Včasih je ob ekoloških otokih takole ...

 

Komunala Kranj se s tem vztrajno spoprijema na različne načine:

 

  • redno osvešča in opozarja,
  • opravili so analizo stanja na terenu in uvedli poostren nadzor,
  • odzivajo se na klice uporabnikov,
  • redno pospravljajo okolico ekoloških otokov,
  • občasno uvajajo nadzor z varnostno službo,
  • na nekaterih mestih, kjer je bilo stanje nevzdržno in kjer so bili kupi nesnage ob ekoloških otokih stalni, pa so morali zabojnike umakniti.

 

Prav velikega učinka ni, saj se nesnaga znova pojavi čez noč, pojasnjujejo na komunali. Poleg dodatne obremenjenosti zaposlenih, vsi ukrepi predstavljajo dodatni strošek, ki se bo, kakor že prej zapisano, prej ali slej poznal na položnicah uporabnikov. »Pozivamo ljudi, naj v primeru, da opazijo osebo, ki na ekološki otok pripelje stvari, ki se tam ne odlagajo, posameznika opozorijo na nepravilno odlaganje odpadkov. Če to ne pomaga, pa naj stanje fotografirajo ter sporočijo na komunalo ali Medobčinskemu inšpektoratu Kranj (MIK), ki je pristojen za sankcioniranje. Komunala Kranj ima pristojnosti le za opozarjanje kršiteljev, vendar pa občasno skupaj z inšpektoratom izvaja poostreni nadzor nad odlaganjem nesnage okoli ekoloških otokov. Nemalokrat tudi identificiramo kršitelje, ki prejmejo plačilne naloge za nepravilno odlaganje odpadkov,« so pojasnili na KK.

 

... lahko je pa takole. Fotografije: Komunala Kranj

 

O drugih črnih točkah

 

So pa v kranjski komunali v času popisa črnih točk, divjih odlagališč odpadkov v Mestni občini Kranj, prejeli veliko pobud, mnenj in vprašanj občanov. »Zahvaljujemo se vsem za konstruktivne nasvete, ki nam bodo pomagali pri delu. Vsaka akcija, ki je usmerjena v izboljšanje življenjskega okolja je dobrodošla in v pomoč ekipam Komunale Kranj, ki sicer dnevno zaznavajo nepravilnosti pri odlaganju odpadkov ter jih tudi sproti rešujejo: z opozarjanjem, svetovanjem ali pa z odvozom nepravilno odloženih odpadkov. Informacije o kupih nepravilno odloženih odpadkov na bolj odročnih lokacijah smo prejeli z veliko naslovov in jih tudi posredovali medobčinskemu inšpektoratu v obravnavo.«

 

Za čim manj odpadkov

 

Sicer pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. »Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir, pač pa raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro,« svetujejo na komunali in dodajajo:

 

»Vsi skupaj lahko poskrbimo za čisto in zdravo prihodnost.«