Parkirišča

Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., upravlja parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj. Kjer je parkiranje plačljivo, imajo uporabniki možnost parkirnino plačati tako z gotovino kot tudi preko mobilnih telefonov (SMS ali aplikacija EasyPark).

 

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.
Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si.
S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. 

 

VSTOP V STARO MESTNO JEDRO

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.

  • Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
  • Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
  • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
  • Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

Dežurna številka: 030 610 450

Parkirišče namenjeno za kratkotrajno parkiranje do 2 uri.

Cena parkiranje: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

Cena parkiranje: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

Cena parkiranje: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

Namenjen abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 35 evrov na mesec. V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 12 evrov. Je tudi parkirišču za avtodome; opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 12 evrov, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,50 €/1 kWh. 

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) 

Pakiranje je časovno neomejeno.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) 

Pakiranje je časovno neomejeno.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) 

Pakiranje je časovno neomejeno.

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do pol ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00).

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–17.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo najemniki parkirnih mest. Najemnina za najem parkirnih mest je določena s Cenikom najema pokritih in odprtih parkirnih mest z dne 1. september 2020.