Kranj dobil še drugega podžupana

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je danes za drugega podžupana imenoval Roberta Nograška. Zadolžen bo za posamezne naloge iz pristojnosti župana na delovnih področjih notranjih organizacijskih enot Mestne uprave Mestne občine Kranj, in sicer Urada za družbene dejavnosti (področje sociale in šolstva) ter Kabineta župana (področje krajevnih skupnosti). 

 

Robert Nograšek, rojen 1. septembra 1967 v Kranju, je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami na področjih gospodarstva in podjetništva. Skupno ima več kot 29 let delovnih izkušenj, predvsem s področja financ in trženja. Od leta 2012 dalje je samozaposlen kot finančni svetovalec.

 

Novi podžupan si bo intenzivno prizadeval za spremembe na bolje v lokalnem okolju. »Kot podžupan bom vodil tudi koordinacijo sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki so osnovni gradnik lokalne samouprave in so ključne za dobro počutje krajanov. Skladno s predvolilnim programom župana MO Kranj Matjaža Rakovca bomo krajevne skupnosti obravnavali kot enakovredne partnerje pri načrtovanju razvoja mestne občine. Zato bom veliko časa preživel na terenu z namenom, da čim bolje spoznam potrebe ljudi in jim učinkovito pomagam pri iskanju rešitev. Vseskozi bom deloval v javnem interesu, v dobro vseh občank in občanov. Moje delo bo transparentno, pošteno in kooperativno«, je povedal ob imenovanju.