Slovenia green destination platinum

Mestna občina Kranj je leta 2020 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma z namenom razvoja trajnostnega turizma. Leta 2021 je prejela znak Slovenia Green Destination – Gold. Leta 2022 sta Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj izboljšali kriterije za nadgradnjo znaka, ki ga je Kranj v januarju 2023 prejel v platinasti obliki.

 

Platinasti znak priznava trajnostno delovanje na različnih področjih, ne le v turizmu. To vključuje varovanje okolja, zaščito dediščine in sodelovanje s prebivalci. Vizija destinacije je čisto, zdravo in varno mesto. Kranj bo s platinastim znakom bolj prepoznaven, vključen v promocijske aktivnosti STO ter ima dostop do podatkov za nadaljnji razvoj.