Kranj se vključuje v aktivnosti Evropske gastronomske regije 2021

Mestna občina Kranj je pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Kranj z letošnjim letom pristopila k projektu Evropska gastronomska regija 2021, ki ga skupaj z različnimi partnerji vodi Slovenska turistična organizacija. Projekt je izjemnega pomena za razvoj in promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije, močno pa prispeva tudi k prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu.

 

Nosilec projekta Evropska gastronomska regija 2021, katerega namen je razvoj destinacijske kulinarike in gastronomije, je v Kranju Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK). Zadal si je pet osrednjih vodil gastronomskega razvoja s poudarkom na trajnostni naravnanosti, in sicer: povezovanje gastronomske ponudbe destinacije v celotni verigi (od pridelovalcev, ponudnikov, trgovcev do končnega potrošnika, domačinov in obiskovalcev); promocija lokalne ponudbe in dogodkov, vezanih na gastronomijo; nadgrajevanje obstoječe ponudbe z izobraževanjem, novimi produkti in doživetji; ozaveščanje ponudnikov in potrošnikov o trajnostnih načelih (pomen lokalne gastronomije in lokalne ponudbe, poudarek na lokalnih dobavnih verigah, povezovanje kmetijstva in turizma, zmanjševanje odpadne hrane in odpadkov v gostinskih obratih in v nastanitvenem sektorju, odgovorno uživanje hrane …) in ustvarjanje nove ponudbe. To naj bi prispevalo k razvoju takšne gastronomske ponudbe, ki bo privabljala tako domačine kot obiskovalce in turiste, zato se Kranju najverjetneje obetajo bolj odmevni kulinarični časi.

 

V tem letu se bo tako na krožnikih – če bodo le dopuščale epidemiološke razmere – ponujalo marsikaj kranjskega. Občani bodo lahko informacije o novostih na tem področju, možnostih sodelovanja, vabila z izzivi in na poskušnjo dobrot, ki jih ponuja destinacija Kranj, spremljali na spletni strani ZTTK in na njegovih družabnih omrežjih.

 

Na voljo pa je že brošura Kranjsko na krožniku (Dobrote in okusi podeželja), v kateri ne manjka receptov s kranjskih koncev, niti zgodb o lokalnih pridelovalcih in gostinskih ponudnikih ter drugih nasvetov oziroma namigov.

 

Poleg trajnostne usmerjenosti pa naj bi v prihodnjih letih gastronomija v destinaciji razvijala tudi socialni čut ter dejavnosti, ki bi pomagale odvečno hrano iz kranjskih kuhinj pred iztekom roka trajanja razdeliti socialno ogroženim. S tem bi se poskušali približati ne samo solidarnostnim, ampak tudi zero waste idealom.