Lokalna samooskrba

 

 

 

  • Pomoč za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja

 

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15). Pravilnik je še vedno v veljavi in se bo uporabljal do 30. junija 2023 (sprememba pravilnika je bila objavljena v UL RS, št. 202/20).

 

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2021 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21.

 

Več informacij je na voljo v novici Mestna občina Kranj z razpisom spet v podporo kmetijstvu.

 

Novica: Rezultati javnega razpisa 2021 po prvem odpiranju vlog

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2020 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na  Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15). 

 

Več informacij je na voljo v novici Podpora nadaljnjemu razvoju podeželja.

 

Na povezavi spodaj (seznam v priponki) so objavljeni rezultati javnega razpisa za leto 2020, za predhodna leta pa so rezultati vidni v rubriki Javni razpisi, naročila – Rezultati.