Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2020 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na  Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15). 

 

Več informacij je na voljo v novici Podpora nadaljnjemu razvoju podeželja.

 

Na povezavi spodaj (seznam v priponki) so objavljeni rezultati javnega razpisa za leto 2020, za predhodna leta pa so rezultati vidni v rubriki Javni razpisi, naročila – Rezultati.