Tudi Mestna občina Kranj na poti do družbe brez odpadkov

Občine, v katerih Komunala Kranj, d. o. o., izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, so v četrtek stopile na pot do družbe brez odpadkov. Na uvodni delavnici Zero waste, ki so jo pripravili Ekologi brez meja, so postavili vsebinske in časovne okvirje za pridružitev mreži občin, ki so naziv Zero waste občina že pridobile.

 

Predstavniki Mestne občine Kranj, občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko so v četrtek sodelovali v uvodni, predstavitveni delavnici Zero waste. Ekologi brez meja (EBM), ki so člani evropske mreže Zero Waste Europe, so jim predstavili program Zero Waste Slovenija. Spletni predstavitvi so se pridružili tudi člani različnih društev, javnih zavodov, tabornikov in predstavniki Komunale Kranj, d. o. o., (KK), ki je bila tudi pobudnica srečanja.

 

Poleg informacij o prednostih implementacije strategije Zero waste v posamezno okolje, so se udeleženci spletnega srečanja seznalili z veliko primeri dobrih praks: učni bio vrtovi, ekološke delavnice o kompostiranju, uvedba pralnih plenic, igrala iz recikliranega materiala, izmenjevalnice oblačil, dogodki brez odpadkov, pitje vode iz pipe, uporaba povratne in biorazgradljive embalaže, zero waste hoteli in kampi, brezembalažni avtomati za mila, čistila, kis, olje ... in še veliko primerov, ki so učinkovito zaživeli v našem prostoru.

 

 

Udeleženci so zastavili okvirne cilje o nadaljevanju pristopa na pot družbe brez odpadkov. Prve delavnice s prilagojeno vsebino določenim ciljnim skupinam so predvidene že konec marca, javna predstavitev Zero waste zavez pa je predvidena v jeseni 2021. Začetek zanimive poti, na katero bodo vabljeni prav vse občanke in občani petih gorenjskih občin, je zagotovo zgodba, kjer štejejo dobre prakse, nasveti, izobraževanja in transparentnost vseh Zero waste ukrepov. 

 

Sprememba navad in dvig kulture

 

Občine so zgled krožnega gospodarstva in lahko vplivajo na lažjo izvedljivost njegovih okoljskih, gospodarskih in poklicnih koristi. Cilj vseh zavezanih v Zero waste projekte pa ni samo zmanjševanje količine odpadkov, povečevanje deleža ločenih frakcij in skrb za čisto okolje. Gre namreč za poseg v spremembo kulture, spreminjanja vzorcev pri prebivalcih, prilagajanje lokalne zakonodaje in umeščanje novih pravil na področju trajnostnega razvoja občin, kakor so poudarili v EBM.

 

Direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon, je med razpravo poudaril, da bo treba najprej spremeniti trend povečevanja količine odpadkov, saj se skupna količina na območju, kjer KK izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, povečuje in ne zmanjšuje. Ko bo septembra letos pripravljena strategija, bodo občinski oziroma mestni svet sprejemali prenovljeni program ravnanja z odpadki, vsako leto se bo nato ocenila tudi uspešnost posamezne občine v doseganju zastavljenih ciljev (zmanjšati količino odpadkov, da se čim več embalaže zbere ločeno ...).

 

K spremembam na bolje lahko pripomorejo tudi trgovci oziroma proizvajalci prehrambenih izdelkov in pijač, so se strinjali sodelujoči. Preveč hrane se trenutno ponuja v plastični embalaži, zlasti pijače, ki so bile v preteklosti v glavnem na voljo v steklenicah, pogosto je sadje in zelenjava v plastični ovojnini, veliko je majhnega porcijskega pakiranja ... Korak v pravo smer, ki že daje rezultate, pa je prepoved oziroma plačljivost plastičnih vrečk (za enkratno uporabo) in številni potrošniki so se že navadili, da ob nakupih s seboj prinesejo lastne vreče iz blaga ali recikliranih materialov za večkratno uporabo. Večji trgovci ponujajo tudi cenovno ugodne mrežaste vrečke za večkratno uporabo za nakup sadja, zelenjave ali oreščkov na rinfuzo.

 

Vsak odnese svoje odpadke

 

Bo pa zadane cilje brez sodelovanja občank in občanov težko uresničiti, a spodbuden primer dviga kulture, ozaveščenosti in skrbi za okolje je predstavil župan Jezerskega, Andrej Karničar. Na Jezerskem nimajo zbiranja odpadkov od vrat do vrat, pač pa prebivalci sami ločeno zbirajo odpadke in jih vozijo v tamkajšnji zbirni center, kjer zanje poskrbi Komunala Kranj. Poleg tega po občini nimajo niti košev za odpadke. »Domačini in tudi obiskovalci so se navadili, da z odpadki v našem koncu ravnajo kot v hribih in gorah, kjer velja pravilo, da kar prineseš s sabo, tudi odneseš domov.« Skratka, ne iščejo košev za odpadke ali jih mečejo po tleh, pač pa jih odnesejo v dolino.

 

»Pristopimo k tej zavezi in napišimo eno lepo skupno zgodbo,« je ob koncu predstavnike občin, med katerimi je bil tudi župan MOK Matjaž Rakovec, pozval Matjaž Berčon.

 


Uporabne vsebine s področja zero waste

 

Kategorije:
aktualno