Mestna kartica CeKR bo med najbolj naprednimi na svetu

V Mestni občini Kranj (MOK) so danes predstavili, kako po dobrem letu intenzivnega razvoja napreduje uresničevanje vizije mestne kartice MOK, ki jo razvijajo v sodelovanju z NLB in partnerji – Viso in podjetji Bankart, Rekono, Avera in Ridango. Trenutno njene funkcionalnosti v praksi preskuša ožji krog uporabnikov, v njen sistem umeščajo dostop do večjega nabora mestnih storitev, potekajo pa že tudi prvi dogovori z javnimi zavodi in zasebnimi ponudniki za vzpostavitev bonitetnega sistema ugodnosti.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je ena vodilnih slovenskih občin na področju digitalne preobrazbe. Cilj, da postane inovativno, pametno in podnebno nevtralno mesto je eden najpomembnejših strateških ciljev MOK, še bolj zavezujoče pa od leta 2022, ko je Evropska komisija izbrala Kranj v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030. Za dosego zastavljenih ciljev, med drugim k zniževanju izpustov ogljikovega dioksida, povečanju mobilnosti, spreminjanju navad ljudi – živeti udobno, a z manjšo porabo virov –, je zato nujen razvoj digitalnih in trajnostnih rešitev ter naprednih orodij za smotrno načrtovanje ukrepov in s tem boljše upravljanje mesta. Eden večjih tovrstnih projektov v MOK je tudi sistem mestne kartice.

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, predsednik uprave NLB d. d. Blaž Brodnjak in direktorica Vise za Slovenijo Alenka Mejač Krassnig so na današnjem dogodku predstavili, kako je potekal njen razvoj v zadnjem letu dni in s katerimi izzivi so se morali soočiti pri uresničevanju vizije bolj kot ne pionirskega projekta. Take kartice doslej v Sloveniji še ni in ko bo zaživela z vsemi funkcionalnostmi, bo tudi med bolj naprednimi na ravni razvitih pametnih mest.

 

Mestna kartica, ki zmore veliko več

Kartica Mestne občine Kranj z imenom CeKR namreč poleg identifikacije uporabnika omogoča plačevanje storitev in blaga kjer koli po svetu ali po spletu. Gre za predplačniško plačilno kartico, ki je osnovana na mednarodnem plačilnem sistemu Visa, medtem ko je za pravilno, varno ter zakonito in skladno delovanje poskrbela NLB, d. d. Z eno samo kartico oziroma aplikacijo bodo imetniki bistveno lažje in varneje uporabljali in/ali plačevali javne mestne in druge storitve. Od tod tudi poimenovanje kartice: po cekarju, pripomočku, v katerem prenašamo svoje izbrane dobrine, obenem pa je ime zloženka 'Ce' in 'KR', kar pomeni Celostni, tudi centralni Kranj, ter nakazuje povezavo različnih sektorjev in storitev, kot so mestni prevoz, energija, zdravstvo in izobraževanje ter ustvarjanje povezanega in učinkovitega mestnega okolja.

Odlikuje jo sveža grafična podoba ­– na njej so nekatere ključne geografske in arhitekturne značilnosti našega mesta –, ker je MOK občina po meri invalidov, pa je tudi mestna kartica je oblikovana tako, da je prijazna za uporabo tudi slepim in slabovidnim osebam.

 

Poleg tega bodo šli v Kranju še dlje kot obstoječe mestne kartice in se bodo v tem projektu povezovali še z zasebnimi ponudniki ter skupaj z javnimi zavodi razvili bonitetni sistem ugodnosti. Prvi dogovori na tej ravni že potekajo, želja pa je povezati različne deležnike v občini in omogočiti povezano ponudbo med njimi. To bo prinašalo ugodnosti za imetnike kartice pri uporabi mestnih in drugih storitev, primarno za motiviranje njihovih vsakodnevnih trajnostnih dejanj, večji obisk ponudnikov ter s tem oživljanje starega mestnega jedra, nenazadnje tudi spodbudo lokalnemu gospodarstvu. Uporabo mestnega prometa bodo s pomočjo CeKRa poskušali povečati tudi z zaračunavanjem prevoznih storitev po načelu tako imenovane »poštene cene«, to je z zaračunavanjem najugodnejše cene vozovnice.

 

V sinergiji z digitalno platformo

Obe ključni funkcionalnosti kartice – plačilno in identifikacijsko – bodo v Kranju povezali še v digitalno platformo »Pametni Kranj«. Poleg upravljanja kartice CeKR (nalaganje sredstev, spremljanje stanja bonitetnega programa, aktualne ponudbe …), so tam na voljo tudi različne informacije, na primer, o stanju okolja in dogajanju v Kranju, vozni redi, podatki o razpoložljivosti mestnih koles, prostih mestih na parkiriščih, orodja za načrtovanje (trajnostnih) poti, omogočala bo tudi učinkovito dvosmerno komunikacijo mestna uprava–občani, dodajali pa ji bodo, tako kot mestni kartici, še nove vsebine in funkcionalnosti.

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj: »Delamo nekaj velikega in edinstvenega. Veliko se bomo naučili iz tega in verjamem, da bo naš model lahko vzor tudi za druge občine in mesta, tudi izven Slovenije. Nedavno so na razpravi v organizaciji Veleposlaništva ZDA v Sloveniji in družbe Visa ocenili, da je kranjski projekt pametne kartice edinstven v Evropi in eden redkih tako ambicioznih na svetu. In kdor orje ledino, mora biti pripravljen tudi na številne izzive. Ti so seveda bili in verjetno še bodo. A uspelo nam je postaviti trdno ogrodje kartice, na katerega lahko zdaj začnemo nanašati vsebino. Plačilna in identifikacijska funkcija gladko delujeta, trenutno za nekaj mestnih storitev trenutno še poteka povezovanje v CeKR sistem, pri drugih pa smo že pri koncu, ker že poteka vgrajevanje terminalov. Ko v sistem mestne kartice povežemo najbolj uporabljane mestne storitve, jo bomo najprej ponudili Kranjčankam in Kranjčanom. Načrtujemo, da bo prispela skupaj s pomladjo,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

 

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, d. d.: »Sprva bi se želel zahvaliti Mestni občini Kranj za njihovo zaupanje, ob tem pa bi jim tudi čestital za njihovo vizionarstvo na področju digitalne preobrazbe. Približujemo se zaključku zahtevnega projekta, ki ga lahko uspešno izvajamo zgolj s pomočjo naših partnerjev, zaradi česar bi se jim želel posebej zahvaliti za dosedanje sodelovanje. Prepričan sem, da bo kartica CeKR prebivalcem in obiskovalcem Kranja še dodatno približala uporabo javne infrastrukture, pa naj gre za javni avtobusni prevoz, najem električnih koles in električnih avtomobilov, plačilo parkirnine ali uporabo knjižnic. Ambicija NLB Skupine je, da bi tovrstno rešitev prevzeli tudi v ostalih slovenskih občinah in celo izven meja Slovenije, torej tudi drugod po regiji, kjer deluje NLB Skupina.«

 

Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo: »Kranjska občina in njeni prebivalci bodo kmalu zaživeli bolje. Med drugim se Kranj s CeKRom pridružuje svetovni mreži mest, kjer lahko uporabniki po zaslugi tehnologije Visa s plačilno kartico plačajo vožnje v javnem potniškem prometu. Izkušnje družbe Visa z evropskih tržišč kažejo, da rešitve digitalnega plačevanja za vožnjo prinašajo povečanje tako števila potnikov kot voženj z javnim potniškim prometom. Za upravljavce javnega potniškega prometa prinašajo znižanje stroškov, povečanje operativne učinkovitosti, posredno pa digitalna plačila v javnem potniškem prometu pomagajo tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida. Kjer je za vožnjo z javnim potniškim prometom mogoče plačati s kartico, se namreč vse več posameznikov odloča za ta način prevoza. Pozitiven vpliv brezstičnega plačevanja se tako širi na širše gospodarstvo, saj se izboljšuje splošna kakovost mobilnosti v mestih. Digitalizacija plačevanja v javnem potniškem prometu pa ne izboljšuje le mobilnosti v mestih, temveč postavlja tudi temelje za širšo uveljavitev digitalnih plačil pri drugih storitvah na področju mobilnosti, kot so parkiranje, polnjenje električnih vozil in storitve deljenega mestnega prevoza, na primer, souporaba avtomobilov, izposoja električnih skirojev ali koles.«

 

Avtor fotografij: Borut Cvetko/Mediaspeed

Kategorije:
priporocamo