Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3624 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37

23. 08. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3101 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora

16. 06. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3101 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 13

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

13. 06. 2023

Javna razgrnitev predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremične potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- sklop 4

09. 06. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3080 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

26. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3080 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora BI 33 na zemljišču parc. št. 1637/2, k.o. 2132 Bitnje

25. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3018 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR Z 4

03. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3018 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR Z 4 na zemljišču parc. št. 904/6, 904/10, 904/11, 904/16, 904/17, 904/

25. 04. 2023

Javna razgrnitev osnutka Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre

Mestna občina Kranj ureja stanje kanjona reke Kokre, saj je zaznana velika potreba po intenzivnejšem urejanju in vzdrževanju primerne infrastrukture kanjona. Dolgoročni namen pripravljenega Odloka je varstvo naravnih vrednot sredi mesta, ohranjanje vidne podobe območja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov.

Meščanom in obiskovalcem pa želimo ponuditi kakovostno izkušnjo kanjona s sonaravnim urejanjem in vzdrževanjem primerne infrastrukture ter vsemi elementi trajnostnega razvoja območja.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 11. maja 2023 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj oz. po e-pošti na naslov mok@kranj.si

 

 

 

11. 04. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3290 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR L 3 na zemljišču parc. št. 361/1, k.o. 2131 Stražišče.

07. 04. 2023