Mestna občina

Javne razgrnitve

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 6 (SD IPN 6) in izhodišča za pripravo SD IPN 6

Poročilo s posvetovanja z javnostmi v obliki delavnice na temo urbane opreme v starem mestnem jedru Kranja

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KERN

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Kren.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 25. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov aleksandra.azman@kranj.si.

 

Prilogi:

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Aleksandra Ažman, tel. 04/ 237 3127, e-naslov: aleksandra.azman@kranj.si

Sklep o začetku postopka priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje in Izhodišča za pripravo SD ZN Zlato polje 3

Mestna občina pripravlja tretje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (SD ZN Zlato polje 3).

Na podlagi določb 118. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 15. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov mihaela.sustar-gruber@kranj.si.

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Mihaela Šuštar Gruber, tel. 04/ 237 35 86, e-naslov: mihaela.sustar-gruber@kranj.si

 

Prilogi:

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja poslovno proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Dokumentacija

Tekstualni del:

naslovnica

odlok

 

Grafični del

Priloge:

1

2

3

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno proizvodne cone HR 6/1 z okoljskim poročilom

Dokumentacija

Javno naznanilo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 KRANJ LABORE

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1705 za enoto urejanja prostora KR PL 37 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev