Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3018 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR Z 4 na zemljišču parc. št. 904/6, 904/10, 904/11, 904/16, 904/17, 904/

25. 04. 2023

Javna razgrnitev osnutka Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre

Mestna občina Kranj ureja stanje kanjona reke Kokre, saj je zaznana velika potreba po intenzivnejšem urejanju in vzdrževanju primerne infrastrukture kanjona. Dolgoročni namen pripravljenega Odloka je varstvo naravnih vrednot sredi mesta, ohranjanje vidne podobe območja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov.

Meščanom in obiskovalcem pa želimo ponuditi kakovostno izkušnjo kanjona s sonaravnim urejanjem in vzdrževanjem primerne infrastrukture ter vsemi elementi trajnostnega razvoja območja.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 11. maja 2023 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj oz. po e-pošti na naslov mok@kranj.si

 

 

 

11. 04. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3290 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR L 3 na zemljišču parc. št. 361/1, k.o. 2131 Stražišče.

07. 04. 2023

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre

06. 04. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3290 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR L 3 na zemljišču parc. št. 361/1, k.o. 2131 Stražišče

04. 04. 2023

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 2/3

Mestna občina Kranj je začela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 2/3.

 

Dokumentacija:

03. 04. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3240 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora MA 1/3 na zemljiščih s parc. št. 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9

07. 02. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3240 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora MA 1/3 na zemljiščih s parc. št. 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9

03. 02. 2023

Stališče do pripomb iz javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora KR ML 6 (ID št. 2649)

17. 01. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3075 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR SA 8, na zemljiščih s parc.št. 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37,

21. 09. 2022