Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3075 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR SA 8, na zemljiščih s parc. št. 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

19. 09. 2022

Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 7 – tehnični popravek

Tehnični popravek odpravlja tehnično napako v grafičnem delu veljavnega izvedbenega občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj in sicer napačen zaris meje naselja Zgornja Besnica na severovzhodnem delu EUP ZB 9/1, na zemljišču parc. št. 663/27 k.o. Zgornja Besnica.

 

Gradivo:

15. 09. 2022

Analiza smernic za državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever

Ministrstvo za okolje in prostor RS je objavilo Analizo smernic za državni prostorski načrt (DPN) za avtocestni priključek Kranj sever, ki vsebuje tudi odgovore na pripombe javnosti.

 

Povezava do analize

09. 09. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6, na zemljiščih s parc.št. 451/2, 451/10 in 1138/28, k.o. 2102 Kokrica

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Pobuda investitorja

Elaborat

01. 08. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6, na zemljiščih s parc.št. 451/2, 451/10 in 1138/28, k.o. 2102 Kokric

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

26. 07. 2022

POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRČ

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Krč.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 8. avgusta 2022 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov suzana.jamsek@kranj.si.

 

Dokumentacija:

Sklep o začetku priprave OPPN

Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprave OPPN

Dopolnjena izhodišča za pripravo OPPN širitev kmetije Krč

05. 07. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2910 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora GO 4, na delu zemljišča s parc.št. 237/1, k.o. 2087 Golnik

23. 05. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2910

19. 05. 2022

Avtocestni priključek Kranj sever – priprava državnega prostorskega načrta

Ministrstvo za okolje in prostor javno objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever.

Pobuda bo od 10. maja 2022 do 10. junija 2022 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu gov.si. Dostop do povezave je v javnem naznanilu.

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti bo pripravljavec organiziral javno predstavitev, ki bo potekala 18. maja 2022 ob 16. uri na sedežu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna dvorana 15.

Javnost ima v času objave možnost podati predloge in pripombe (obrazec je pripet, več informacij v naznanilu).

 

Priloge:

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever

Obrazec za pripombe/predloge k pobudi za državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever

03. 05. 2022

Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica.

 

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 5. oktobra 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov ana.gradisar@kranj.si.


Razpisna dokumentacija:

Sklep o začetku postopka priprave

Izhodišča

Namenska raba

Situacija izhodišča

01. 09. 2021