Po Kranju bo prihodnje leto vozilo osem e-avtobusov

Mestna občina Kranj je s podjetjem MAN podpisala pogodbo za nakup osmih električnih avtobusov, za katere je večino sredstev pridobila na razpisu Eko sklada. Štiri bodo dobavili v začetku, štiri ob koncu prihodnjega leta. To bo nov pomemben korak za razogljičenje javnega potniškega prometa in na poti Kranjapodnebni nevtralnosti.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je ena izmed vodilnih slovenskih občin, ki si intenzivno prizadeva za prehod na okolju prijaznejšo mobilnost. Že leta 2019 na podlagi strateških in programskih usmeritev na ravni države v proračun Mestne občine Kranj uvrstila projekt zmanjšanja emisij v prometu v MOK. Ta je predvideval tudi menjavo avtobusov na fosilna goriva za električne avtobuse, a ker gre za relativno visoko investicijo, so v MOK čakali in se nato prijavili na razpis Eko sklada, na katerem so bili zelo uspešni. Ta bo financiral nakup osmih električnih avtobusov v višini 350.000 evrov na vozilo, razliko do polne vrednosti pa bo pokril koncesionar, podjetje Arriva, s plačevanjem mesečne najemnine za avtobuse. Prihodnje leto bodo tako v Kranju že vozili električni avtobusi, že letos pa bo dobavitelj za krajše obdobje dal na voljo testni električni avtobus.

Po ocenah Arrive, ki v Kranju izvaja mestni potniški promet, naj bi zamenjava zgolj štirih vozil na običajen (dizelski pogon) za električna vozila in postavitev dveh hitrih polnilnic, pomenilo razogljičenje skupno 313 tisoč kilometrov, kar je 360 tisoč kilogramov manj CO2 izpustov letno oziroma 5,4 milijonov ton CO2 manj v 15-letni življenjski dobi vozil.

 

S prehodom prevoza potnikov z električnimi avtobusi MOK uspešno nadgrajuje tudi projekt projekta Električna mobilnost v Mestni občini Kranj v treh stebrih – prvi zajema posodabljanje voznega parka MOK in javnih zavodov z e-vozili ter postavitvami polnilnic zanje, v drugega je vključena postavitev javnih polnilnic, v tretjega pa postavitev treh sončnih elektrarn. Lani si je s tem prislužila tudi naziv najboljše e-mobilnostne občine v Sloveniji. Projekt MOK izvaja fazno, trenutno je na začetku zadnje faze, ki predvideva zamenjavo preostalih vozil s termičnim motorjem z električnimi vozili. Po zaključku vseh faz bo zato v okolju končalo 150 ton CO2 manj na leto, kar je toliko, kot ga absorbira približno 7700 dreves oziroma 17,4 ha gozda. Trenutno je MOK na približno pol poti do tega cilja.

 

Vsak tak korak šteje tudi v približevanju podnebni nevtralnosti, h kateri se je zavezal Kranj z uvrstitvijo v projekt Evropske komisije – misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. 

 

 

Kategorije:
aktualno