Podpora šestih gorenjskih občin kranjskim družinskim zdravnikom

Slovenija se že mesec dni sooča z urgentnimi opozorili na preobremenjenost zdravnikov družinske medicine. Še posebej so v stiski družinski zdravniki v ZD Kranj, saj se jih je 23 od 34 odločilo, da podajo odpoved delovnega razmerja, če se glavarinski količniki ne omejijo na številko 1895. Odločitev, da ne želijo več delati v rizičnih pogojih za njihovo strokovno integriteto in fizične zmožnosti, je povzročilo določilo v Splošnem dogovoru za leto 2019, ki pravi, da »zdravniki na primarni ravni lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko presežejo povprečje glavarinskih količnikov po posamezni specialnosti v izpostavi. Podatke o številu glavarinskih količnikov na zdravnika in odstopanje od povprečja v izpostavi objavlja Zavod mesečno na svoji spletni strani.« Zavezo, da je zgornja meja njihovih obremenitev pri 1895 glavarinah, so želeli urediti z aneksom k Splošnim pogojem za leto 2019, pa ga je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 24. aprila 2019 zavrnil, ker da ga ni možno uresničiti. Po njihovem mnenju bi se pri opredeljevanju upošteva obremenitev državnega povprečja, ki je zdaj 2417 glavarin.

 

»Odpovedi delovnega razmerja zdravnikov v ZD Kranj nas izjemno skrbijo in na skupnih sestankih z vodstvom ZD Kranj in Osnovnega zdravstva Gorenjske ter v pogovorih z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom se intenzivno trudimo, da bi se dogovorili za rešitev, ki bi ublažila stisko zdravnikov in hkrati dala zavezo in smer dolgoročnim oziroma sistemskim rešitvam na področju družinske medicine. Aneks k Splošnim pogojem za leto 2019 je dobra rešitev trenutne situacije in zaveza, da razumemo težave zdravnikov in delujemo za sistemske rešitve. Skupaj z župani šestih gorenjskih občin, poleg Kranja še občin Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko, ki jih pokriva ZD Kranj, smo podpisali tudi pismo predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu in ga pozvali k sprejetju aneksa. Osebno se bom še naprej prednostno angažiral, da zagotovimo primerne pogoje dela kranjskim zdravnikom in bodo umaknili odpovedi,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki sodeluje pri reševanju problematike.

 

Sprejetje aneksa oziroma uveljavitev zgornje meje na 1895 glavarinskih količnikov je za kranjske zdravnike nujna. V nasprotnem primeru ZD Kranj od 31. maja 2019, ko se izteče odpovedni rok za podane odpovedi delovnega razmerja, ne bo mogel izvajati svoje dejavnosti v polnem obsegu. To pomeni, da več kot 80.000 prebivalcem na območju šestih občin ne bi bila zagotovljena polna zdravstvena oskrba na primarni ravni. Zato je apel gorenjskih županov in vodstev ZD Kranj in Osnovnega zdravstva Gorenjske Vladi RS povsem na mestu. Sprejem aneksa je prvi korak za rešitev akutne situacije in zaveza k pospešenemu oblikovanju sistemskih rešitev v zdravstvu.

 

Dodatno obvestilo: Iz ZD Kranj so sporočili, da bo v maju 2019 okrnjeno delovanje ambulant, ker bodo zdravniki koristili stari dopust (iz leta 2018) v trajanju od 5 do 15 dni. Poleg dežurne ambulante bo delala akutna ambulanta (za paciente, ki nimajo dosegljivega svojega zdravnika) ter še ena ambulanta v času od 9. do 17. ure. Delala bo še administrativna ambulanta za urejanje zadev, za katere ni nujen obisk pri zdravniku. Prav tako bo poskrbljeno, da bo ena sestra odgovarjala na telefonske klice, opravljala triažo in usmerjala bolnike. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani https://www.zd-kranj.si ter na vratih ambulant.