Mestna občina

Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskem muzeju Kranj, Prešernovem gaju in Krajevni skupnosti Kokrica

Rok za prijavo: 17. 04. 2020
Nazaj na seznam razpisov