V Kranju o razvoju krožnega gospodarstva

Sredi januarja 2020 je v prostorih Mestne uprave Kranj potekala delavnica evropskega projekta CityCircle z naslovom Razvoj krožnega gospodarstva.

 

Direktor mestne uprave Bor Rozman je uvodoma poudaril, da je prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo nuja in ne izbira, zato je čas za spremembo. Izpostavil je prizadevanja mestne občine in povabil vse udeležence k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri za boljšo kakovost bivanja vseh nas. Nina Taylor z E-zavoda, ki je poleg Mestne občine Kranj slovenski partner pri projektu CityCircle, je predstavila osnovni koncept krožnega gospodarstva. Igor Kos z Inštituta Wcycle pa je opisal primere dobrih praks, s katerimi se že ukvarjajo v Mariboru in drugje po Evropi.

 

Ohranjanje okolja in izkoristek prostora Projektna skupina iz Urada za okolje in prostor pri Mestni upravi Kranj je na delavnici predstavila projekt CityCircle s poudarkom na ciljih in aktivnostih, ki se bodo v Kranju izvajale v prihodnjih treh letih. Pri projektu sodelujejo tudi partnerji iz Slovaške, Hrvaške, Italije, Avstrije in Nemčije.  Skupina je v konceptu krožnega gospodarstva poleg ohranjanja okolja in boljše izkoriščenosti prostora prepoznala potencial, s katerim bi lahko povečali konkurenčnost poslovnih lokacij in način za učinkovito ravnanje z degradiranimi območji, ki jih je v Kranju kar nekaj. Ker je obenem v porastu potreba po novih zazidljivih zemljiščih, so bila zemljišča oz. prostor prepoznani kot omejen naravni vir.

 

Prvi koraki za krožno gospodarstvo

Predstavniki Mestne uprave Kranj so izpostavili naslednje cilje projekta: vzpostavitev podpornega informacijskega okolja, oblikovanje ekipe snovalcev, sestavljene iz različnih predstavnikov lokalnega okolja, ki bo dolgoročnejš delovala pri razvoju krožnega gospodarstva v Kranju, ter ozaveščanje in vključenost javnosti. Udeleženci so delavnico zaključili z mislijo, da se vsaka pot začne s prvim korakom in zavedanjem, da z vsakim, še tako majhnim korakom naprej dosegamo nekaj večjega in boljšega.

Mestna občina Kranj je svojo aktivno vlogo pri prehodu v krožno gospodarstvo potrdila tudi s podpisom Manifesta krožnega gospodarstva.
 
 
Več o projektu na povezavi ali pri vodji projektne skupne: marija.ahacic-premrl@kranj.si