V Kranju za omejitev letalskega prometa nad mestom

Intenzivni pogovori za ukinitev letalskega hrupa nad Kranjem

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je pretekli konec tedna na delovnem sestanku na temo hrupa, ki ga povzročajo letala, gostil župane sosednjih občin, združenih v iniciativo za zmanjšanje hrupa letal (poziv županov) ter predstavnike Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, in sicer državno sekretarko Nino Mauhler, generalno sekretarko Tanjo Šarabon, v. d. vodje Direktorata za letalski in pomorski promet mag. Damjana Horvata, Andrejo Kikec Trajković iz Agencije RS za civilno letalstvo in Žiga Ogrizka iz Kontrole zračnega prometa Slovenije.

 

V iniciativo, v okviru katere si prizadete občine prizadevajo za omejitev motečega hrupa letal, ki vzletajo oziroma pristajajo na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, je vključenih sedem občin (Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Vodice, Občina Škofja Loka, Občina Mengeš, Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Komenda). Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je izpostavil, da je nedopustno, da se je leta 2013 na pobudo letalskega prevoznika Adrie Airways neposredno čez središče tretje največje občine v Sloveniji uvedla nova zračna pot z namenom zmanjšanja operativnih stroškov – po informacijah, ki smo jih pridobili, naj bi šlo le za 850.000 evrov prihranka prevoznika na letni ravni. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek je prisotne seznanil, da letalski prevozniki ne upoštevajo dogovorov iz leta 2016 (da se po 22:00 uri ne vzleta) in da prevozniki ne upoštevajo vzletnih procedur. Župan občine Mengeš Franc Jerič je izpostavil nočne prelete na občino Mengeš in pritožbe občanov ob nočnem hrupu ter o motnjah spanja. Poleg tega je opozoril, da letala na isti proceduri letajo na različnih višinah. Župan občine Vodice Aco Franc Šuštar je povedal, da nad občino Vodice v nedeljah dopoldan poteka šolanje pilotov, da letala Adrie Airways krožijo nad Vodicami in letajo zelo nizko.

 

Glede zahteve o preveritvi ustreznosti izbranih merilnih mest, metodologiji merjenja hrupa in izvajanju zakonodaje, ki bo omogočala izplačilo odškodnine za občine, najbolj obremenjene s hrupom (izvajanje 115. člena Zakona o letalstvu), je bil sklenjen dogovor s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, da se bo v bližnji prihodnosti v podobnem formatu organiziralo sestanek na to temo še s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor.

 

V zvezi z zahtevo županov po stalnem nadzoru pravilnega letenja in razbremenitve okolja s hrupom s striktno uporabo procedur pristajanja in vzletanja letal ter upoštevanje izvajanja letalskih poti za vse letalske prevoznike, pa so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo sporočili, da se nadzor že izvaja. Kljub temu so župani ocenili, da mora Ministrstvo za infrastrukturo in Javna agencija RS za civilno letalstvo več naporov vložiti za vzpostavitev sistematičnega nadzora, ki bo omogočil, da bi bili kršitelji avtomatično kaznovani. Reaktivno izvajanje nadzora le na podlagi prijav preko predpisanega obrazca (MSMS.OBR-22) ob vseh tehničnih zmožnostih v 21. stoletju namreč ni dovolj. Mestna občina Kranj bo Agencijo RS za civilno letalstvo uradno zaprosila za podatke, koliko je bilo v letu 2018 izrečenih glob odgovornim osebam in letalskim prevoznikom zaradi neupoštevanja določenih letalskih poti, letalskih procedur oziroma prenizkega letenja letal.

 

Vodstvo Mestne občine Kranj si bo še naprej prizadevalo za ukinitev letalske poti nad Kranjem, na Ministrstvo za infrastrukturo pa bodo župani posredovali zahtevo za striktno omejitev letov v določenih urah, ki so za prizadeto prebivalstvo najbolj moteče. 

Kategorije:
aktualno