Z ogledom črnih točk do bolj učinkovite čistilne akcije

Letošnjo čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020 bodo zaradi epidemije virusa covid-19 izvedli šele, ko se bodo razmere umirile. A v sredo, 29. aprila, se bo vseeno zgodil uvod v veliki dogodek. Predstavniki Mestne občine Kranj (MOK), Civilne zaščite MOK in njenih enot, Komunale Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj ter krajevnih skupnosti bodo na terenu evidentirali z odpadki najbolj obremenjene točke, da bo poznejša čistilna akcija čim bolj učinkovita.

 

Posledice epidemije virusa covid-19 so vidne tudi v okolju: velika spomladanska čistilna akcija, ki jo tradicionalno organizirajo Kranjski taborniki in po kateri je Kranj z okolico vidno bolj čist, je letos premaknjena na poznejši čas. V urbanem in naravnem okolju se kopiči čedalje več odpadkov, predvsem odvrženih zaščitnih mask, rokavic in raznovrstne embalaže.

 

Doživljajsko igrišče je žal le še smetišče, je ob poslani fotografiji (levo) zapisala Tadeja D. Vehar. Desno fotografijo pa je posredoval Nejc Juha.

 

Popis trenutnega stanja

 

A čistilna akcija Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020, ki bi morala potekati že konec marca, bo organizirana šele po koncu epidemije, po besedah vodje akcije, Klemena Marklja, morebiti že v maju, sicer jeseni. Ker v zadnjem času prihaja čedalje več informacij občanov, krajevnih skupnosti in prijav na Medobčinski inšpektorat Kranj o nepravilno odloženih odpadkih v naravi (tako imenovane črne točke), si bo prihodnjo sredo akcijska ekipa ogledala najbolj kritične točke, popisala, za kakšno vrsto odpadkov gre (nevarni, gradbeni, gospodinjski ali drugi) in stanje tudi fotografirala.

 

Digitalni kataster črnih točk

 

V sredo pridobljene podatke o (najbolj) onesnaženih terenih bo MOK nato vnesla v digitalni kataster črnih točk, ki bo v kratkem dostopen na spletnih straneh MOK. Zasnovan bo tako, da ga bo možno posodabljati oziroma dopolnjevati. Javnost bomo o tem, skupaj z navodili za uporabo, obvestili takoj, ko bo digitalni kataster vzpostavljen. Seznam in popis črnih točk bo nato služil kot dobro izhodišče za lažje načrtovanje aktivnosti na veliki čistilni akciji, saj se bo pokazalo, kje so potrebe po čiščenju najbolj nujne, kako veliki zabojniki, orodje ali zaščitna oprema bodo potrebni za odvoz odpadkov.

 

»Akcija je nujna, saj nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in delamo. Ker množična zbiranja niso dovoljena, bomo le v manjši zasedbi in upoštevajoč vse predpisane zaščitne ukrepe pred okužbo v Kranju in okolici preverili prijave nepravilno odloženih odpadkov. Treba je ukrepati. Ob tem na pomoč kličem tudi občane: naj odpadkov ne odmetavajo v naravo, pač pa jih odnesejo s seboj in odložijo v primerne zabojnike ali ekološke otoke. S tem pokažejo svojo ozaveščenost in odgovoren odnos do okolja. Jih pa že vnaprej vabim na čistilno akcijo, ki bo, upam, čim prej, in bo Kranj spet čist,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

image