Skoči na glavno vsebino

Zakaj občina ne namesti več košev za odpadke?

V Mestni občini Kranj se zavedamo problematike nepravilno odloženih odpadkov tako na javnih kot zasebnih površinah, zlasti tistih, ki ji ljudje uporabljajo v rekreativne namene (poljske, gozdne, pohodniške poti ...).

 

Za čiščenje javnih površin skrbi Komunala Kranj (KK): delovne ekipe in revirni smetarji so vsak dan na terenu, vsakič se KK z intervencijo odzove na morebitna opozorila občanov o lokacijah z nepravilno odloženimi odpadki. Vseskozi dodajamo tudi nove koše za odpadke, vendar gre v primeru (ne)pravilnega odlaganja odpadkov predvsem za vprašanje kulture oziroma vzgoje; odgovorni posamezniki tako v vsaki situaciji oziroma okoliščinah poskrbijo za pravilno odlaganje odpadkov (jih odnesejo do prvega koša za odpadke na poti, na ekološki otok ali domov, kjer ima vsako gospodinjstvo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov), medtem ko na ravnanje nekaterih drugih ne vpliva niti morebitno večje število košev za odpadke. Poleg tega pa večje število košev za odpadke, zlasti njihovo praznjenje in vzdrževanje, prinaša tudi večje stroške oziroma obremenitve občinskega proračuna, v katerega pa prispevamo vsi občani.

 

Na zasebnih zemljiščih pa javna snaga ne sme čistiti, niti porabljati javnih sredstev za zasebne namene. Prav tako ne postavljamo košev v naravnem okolju, kakor se jih ne postavlja, na primer, niti ob (obleganih) planinskih poteh. Za te (denimo tudi za Jezerskem, kjer sploh nimajo košev za odpadke, čedalje manj jih je tudi ob Bohinjskem jezeru) so ljudje večinoma uzavestili, da odpadke odnesejo s seboj (v dolino), medtem ko to v naravnih okoljih v bližini urbanih naselij upošteva še premalo ljudi. 

 

Poleg tega so ta zemljišča večinoma zasebna in kmetijska, tako da bi bilo za morebitno postavitev košev ali klopi (ki si jih ljudje na takih lokacijah tudi želijo) treba pridobiti soglasje lastnika, a postavitvi urbane opreme (koši, klopi) niso naklonjeni, ker ta lahko ovira kmetijsko mehanizacijo in s tem delo na polju oziroma gozdu.

 

Kljub temu iščemo rešitve, kako bi lahko uredili z odpadki obremenjene zasebne površine, ki jih pogosto uporabljajo občanke in občani. To trenutno rešujemo v sodelovanju s Kranjskimi taborniki, pod okriljem katerih tudi v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi vsako leto poteka čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več usran.

 

V ta namen smo vzpostavili e-zemljevid črnih točk in omogoča vsem, ki naletijo na nepravilno odložene odpadke v naravo, vnos lokacije in opis odpadkov. Za kaj gre in kako se vnese podatke, je pojasnjeno v tej novici, lahko pa občani divja odlagališča prijavijo tudi prek e-naslova crne.tocke@kranj.si, (pri tem naj navedejo čim bolj točno lokacijo: ime kraja, opis poti, kako se pride do črne točke, opis odpadkov). Ti podatki so potem v pomoč pri vsakoletni čistilni akciji, saj takrat očistijo večino teh črnih točk, razen če gre za nevarne odpadke.

 

Če se taki odpadki nahajajo na zasebnem zemljišču na področju Mestne občine Kranj, je pristojni organ za njihovo odstranitev Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj, T: 04 231 95 85; e-pošta: irsop.oe-kr@gov.si), na zemljiščih v lasti MOK pa je pristojna medobčinska inšpekcija.

 

Ker se vsi zavedamo teh težav, na Mestni občini Kranj iščemo ustrezne rešitve, a ker brez sodelovanja z občankami in občani ne gre, smo v zadnjem času prav zaradi tega okrepili ozaveščanje občanov prek več komunikacijskih kanalov in upamo, da bomo s tem pripomogli k bolj odgovornemu ravnanju občank in občanov – do okolja in ljudi, s katerimi sobivajo.