Kranjski župan pozdravil prvošolčke v Besnici

Osnovne in srednje šole so danes spet odprle svoja vrata. V kranjske osnovne šole je vstopilo 627 prvošolcev in župan Mestne občine Kranj (MOK) Matjaž Rakovec je letos pozdravil tiste s Podružnične šole Besnica, podžupan Robert Nograšek pa učence OŠ Orehek. Kranjskemu županu so se v Besnici pridružili kranjski policisti, medobčinski redarji in predstavnik Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Kranj. Na novinarski konferenci so predstavili opravljeno in načrtovano delo na področju prometne varnosti, župan pa še projekte s področja šolstva.

 

Župan Matjaž Rakovec je ob prvem šolskem dnevu predstavil tudi podatke o vpisih v kranjske šole in vrtce. Devet osnovnih šol (ena od teh s prilagojenim programom) v MOK bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo skoraj 5700 otrok, od tega prek 630 prvošolcev. V vrtcih pa je prek 2250 otrok, od tega kar 544 novincev, in sicer 370 iz prvega starostnega obdobja, 164 iz drugega starostnega obdobja in deset iz razvojnih oddelkov.

 

Število čakajočih na centralnem čakalnem seznamu je trenutno 126 otrok (107 otrok iz MOK in 19 otrok izven MOK). V vrtcih je sicer še 69 prostih mest (13 za prvo starostno in 56 za drugo starostno obdobje), med šolskim letom pa se bosta po zapolnitvi mest drugod odprla še dva oddelka prvega starostnega obdobja: v enoti Mojca in vrtcu pri OŠ Simona Jenka – Podružnična šola Center.

 

Projekti s področja šolstva

Prav celovita prenova PŠ Center je eden največjih uspešno izpeljanih projektov MOK v zadnjem času, je povedal župan Rakovec. Slovesna otvoritev okoli šest milijonov evrov vrednega projekta je bila prejšnji teden in danes je odprla vrata za skupno 526 osnovnošolcev in 96 vrtčevskih otrok.

 

V MOK so uspešno uredili tudi požarno varnost na OŠ Staneta Žagarja (vrednost 265.000 evrov), medtem ko je zelena streha še v delu (vrednost 58.983 evrov), na OŠ Stražišče so zamenjali tehnološko opremo v vrednosti 48.400 evrov, medtem ko so se po šolah in vrtcih izvedla tudi sprotna vzdrževalna dela glede na potrebe (pleskanje, manjša gradbena popravila …).

 

 

Septembra se bo začela tudi obnova notranjega bazena na OŠ Jakoba Aljaža (17.700 evrov), predvidoma v prvi polovici leta 2021 pa se bo začelo z gradnjo nove telovadnice, šestih dodatnih učilnic in večnamenskega prostora OŠ Staneta Žagarja. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je MOK že pridobila, zdaj je v pričakovanju potrditve sofinanciranja projekta. »Ko bomo uspešno zaključili projekt na Osnovni šoli Staneta Žagarja, bo ta poleg Podružnične šole Center ena najsodobnejših osnovnih šol v kranjski občini.«

 

Sicer pa je v zaključni fazi tudi brezplačen prenos nekdanje Trgovske šole na MO Kranj, kjer bo po obnovi (izvedena bo do konca mandata) dodatne prostore dobila OŠ Jakoba Aljaža, ki jim jih močno primanjkuje. Objekt je tudi na seznamu energetske sanacije.

 

V načrtu je tudi prenova več šol in vrtcev, med njimi nadaljevanje in zaključek obnove stavbe na Cankarjevi ulici 2 (za potrebe Glasbene šole Kranj in JSKD) ter Vrtca Bitnje in Vrtca Kokrica.

 

Trdno zdravje in varna pot v šolo

 

V telovadnici Podružnične šole Besnica je 22 prvošolcev in njihove starše danes najprej pozdravil ravnatelj Pavel Srečnik in povedal, da bodo letos stremeli predvsem k enemu cilju: da bi lahko prav vsi učenci šolo obiskovali vsak dan in zato pozval k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov za zamejevanje okužb z novim koronavirusom. Prvošolcem je zaželel uspešni začetek šolanja.

 

Pridružil se mu je župan Matjaž Rakovec. »Vsak dan boste svoje glave polnili z novim znanjem. Ta bo kmalu polna kot vaša škatla z igračami: ko boste pred izzivom, boste iz nje lahko potegnili prav tisto, kar boste želeli ali potrebovali.« Pozval jih je tudi k pitju vode iz pipe. »Mestna občina Kranj vam danes podarja aluminijaste stekleničke, kamor si lahko natočite vodo, ko boste žejni. In voda v Kranju je res kakovostna, pa še plastiki se izognemo.«

 

Nato so otroke z interaktivnim filmčkom, kjer so prvošolci dokazali, da že dobro poznajo pravila v prometu, zaposlili policisti in maskota Kranček. V učilnici jih je čakalo še eno presenečenje: ob stekleničkah in kresničkah za boljšo vidnost na cesti še igrica s policistom medvedom Leonom, ki so jo zanje pripravili policisti z namenom, da otroci skozi igro še bolj utrdijo znanje za varno ravnanje v prometu. Ob tem so posneli še drugi poučni film s Krančkom o pravilnem prečkanju ceste.

 

Za večjo prometno varnost

 

Novinarska konferenca, ki je sledila, je bila v večji meri namenjena prav prometni varnosti: Simon Sušanj, predstavnik Policijske uprave Kranj, Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK), kamor sodi tudi Medobčinsko redarstvo, ter Franci Strniša iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj so predstavili že opravljene in še načrtovane aktivnosti za večjo prometno varnost. Policisti in medobčinski redarji so v preteklem tednu tako že opravili nadzore okoli šol in vrtcev, odpravili manjše nepravilnosti (popravili prometne znake, obrezali drevesa ali grmovje za večjo preglednost na cesti …), merili hitrost in ugotovili kar nekaj kršitev. Ob tem so starše in ostale voznike pozvali k previdni vožnji, upoštevanju predpisov in nujni uporabi varnostnih pasov ter otrokovi velikosti primernih avtosedežev.

 

Z vsemi temi aktivnostmi bodo nadaljevali tudi v prihodnje, še zlasti intenzivno ta teden, redarji pa bodo opravljali redne nadzore ne le zato, da se umirja hitrost, pač pa tudi zaradi preprečevanja vandalizma v šolskih okoliših. »Še vedno je preveč prehitrih voznikov, pa tudi staršev, ki svojih otrok pred vožnjo ne zaščitijo z varnostnimi pasovi,« je povedal Martin Raspet in dodal: »Na cesti srečno in po pameti!«

 

(Načrtovane) prometne izboljšave

 

V MOK so uspešno uredili avtobusno postajališče in prehod za pešce na območju, kjer se Hafnarjeva pot priključi Škofjeloški cesti, bolj varno prečkanje ceste pa je odslej tudi pri trgovini Mercator Planina, kjer so premaknili in razširili ter zagotovili boljšo osvetljenost prehoda za pešce.

 

Uspešno je zaključen tudi projekt Kolesarske povezave v Kranju 1–6, v teku pa : šest kolesarskih povezav, ki v središču mesta povezujejo posamezne soseske z nakupovalnimi, upravnimi oziroma športnimi centri. S tem je MOK kolesarjem zagotovila boljše pogoje za bolj varno kolesarjenje, dopolnila in dogradila pa je tudi spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo. Zaključena je tudi gradnja Centra trajnostne mobilnosti (CTM) in MOK bo predvidoma v tem tednu vložila vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

 

Septembra se bo začelo delo na več projektih, ki bodo zagotovili večjo prometno varnost, zaključeni pa bodo do konca leta 2020: pločnik v Britofu (od gostilne Johanca do pekarne Miš-Maš), pločnik mimo Centra Ibi, avtobusno postajališče Besnica – Na Vidmu, cesta Srednja vas – Zalog pri Goricah, dva usada na cesti Stražišče – Planica, v tem času naj bi bila končana tudi gradnja pločnik Goriče-Golnik, ki se izvaja v Direkciji za ceste RS in MOK.

 

V fazi priprave dokumentacije so še naslednji projekti: nadhod čez državno cesto med Tušem in Qlandijo, povezava čez Kokro od IBI-ja na Primskovem do Športnega centra Kranj, skupaj z občino Šenčur se projektira povezava z brvjo čez Savo med vasjo Jama in Prebačevim, še ena brv je predvidena med Besnico in Okroglim, ob tem še povezava za pešce in kolesarje od Kokrice do Brda in povezava med Gosposvetsko in Bleiweisovo cesto (kar bo že delna ureditev parka dr. Janeza Bleiweisa).

 

Podžupan Robert Nograšek je nagovoril prvošolce na OŠ Orehek.