Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

EU projekti

Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj

Dnevno varstvo starejših - Planina

Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja - Kranj

Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

Počakaj na bus

EU projekt AGORA

Hitro s kolesom

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop (2. faza)

Kolesarske povezave v Kranju 1-6

DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OBJEKTA "VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA - PŠ CENTER