Mestna občina Kranj: manj kaznivih dejanj, več varnosti v mestu

Varnostne razmere v Mestni občini Kranj (MOK) so dobre in stabilne, potrjujejo poročila Policijske postaje Kranj in Medobčinskega inšpektorata Kranj. Število kaznivih dejanj se je od leta 2010 pa do danes prepolovilo, tudi stanje na področju prometne varnosti se dolgoročno izboljšuje.

 

Policijska postaja Kranj (PP Kranj) zagotavlja visok nivo varnosti, z rednim spremljanjem in analiziranjem obstoječega stanja pa poskuša sproti odpravljati dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje varnostnih razmer, so ocenili na PU Kranj in poudarili, da je tak način uspešen, delo policije pa konstantno. Številke temu pritrjujejo.

 

Manj vlomov in tatvin

 

Od leta 2010 do 2019 se je število obravnavanih kaznivih dejanj na območju Kranja zaradi velikega angažiranja policije s posameznimi nihanji prepolovilo. Še vedno so najbolj problematična premoženjska kazniva dejanja, med njimi vlomi v stanovanja, gostinske in druge objekte ter vlomi v vozila. To se dogaja predvsem na izpostavljenih in odročnih krajih ter parkirnih prostorih. Takšna kazniva dejanja je po predvidevanjih policije pričakovati tudi v prihodnje, čeprav je bilo na tem področju že veliko narejenega, bodo pa odslej občane še bolj intenzivno pozivali k samozaščitnemu ravnanju.

 

Krepitev stikov z občani

 

Tudi na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje glede na prejšnja obdobja ugodno in stabilno na celotnem območju PP Kranj, saj se število kršitev zmanjšuje. Največji delež sicer predstavljajo kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru. Policija na tem področju izvaja preventive predvsem z rednimi kontrolami in delom v okoliših, krepi tudi stike z občani.

Težava je sicer tudi hrup (iz gostinskih obratov, poslovnih prostorov in stanovanj), ki je lahko v določenih primerih moteč in zmanjšuje kakovost bivanja.

 

Manj prometnih nesreč, več prehitre vožnje

 

Tudi na področju prometne varnosti se stanje dolgoročno izboljšuje. Kljub rasti prebivalstva, večjemu številu registriranih vozil in ostalih udeležencev v cestnem prometu se število prometnih nesreč počasi zmanjšuje. Leta 2010 so policisti na območju MO Kranj obravnavali 668 prometnih nesreč, lani 556. Delno gre ugodne kazalnike pripisati tudi čedalje bolj urejeni cestni infrastrukturi, s katero MOK dviguje kakovost življenja v občini, pa tudi preventivnim dejavnostim.

Z zagotavljanjem prometne varnosti se intenzivno ukvarja tudi Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK), saj imajo medobčinski redarji, ki spadajo pod MIK, na tem področju največ pristojnosti. Statistični podatki za leto 2019 sicer kažejo povečanje prekoračitev hitrosti za 150 odstotkov: v letu 2019 je bilo 6136 prekoračitev hitrosti, leto prej pa 2449. Največja hitrost je bila izmerjena na Bleiweisovi cesti, in sicer 106 km/h pri omejitvi 50 km/h.

 

Preventiva in nadzor

 

Medobčinski redarji poleg represivnega delovanja, ki ga ciljno usmerjajo na posamezna območja glede na pojav varnostnih problemov, delujejo tudi preventivno. Sodelujejo s policijo, gasilci in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem pa vsakodnevno občanke in občane opozarjajo na nevarna ravnanja.

 

Sosvet za varnost MOK se je na seji v maju 2020 seznanil s poročili o delu in oceni varnostnih razmer PP Kranj, MIK, Upravne enote Kranj, Službe za zaščito in reševanje MOK in Gasilsko reševalne službe Kranj ter varnostne razmere ocenil kot dobre in stabilne.

Kakor poudarjajo na policiji, jih je možno v največji meri zagotavljati prav z angažiranjem in sodelovanjem tudi vseh ostalih subjektov in organov, ki so soodgovorni za varnost v občini.