Sprehod po Kranju

Kranj je pomembno regionalno središče in po velikosti tretje slovensko mesto. Staro mestno jedro se je razvilo na slikovitem konglomeratnem pomolu pod Šmarjetno goro (646 m), med globokima, v pleistocenski konglomerat vrezanima strugama rek Save in Kokre, ki se tu stekata.

 

Novi deli mesta se širijo na ravnino Kranjskega in Sorškega polja. Leta 1957 se je mestu priključilo 15 dotlej samostojnih predmestnih naselij (Huje, Klanec, Primskovo, Gorenje, Rupa, Struževo, Zlato polje, Kalvarija, Gorenja Sava, Stražišče, Šmarjetna Gora, Labore, Orehek, Drulovka in Čirče).

 

Kranj leži na križišču cest Ljubljana - Jesenice in Škofja Loka - Jezersko. Skozenj vodi tudi železnica Ljubljana - Jesenice. Mesto je gospodarsko, zaposlitveno, trgovsko, prometno, izobraževalno, kulturno in športno središče Gorenjske.

 

Sprehodite se po Kranju (kliknite za vstop v aplikacijo).