Ob kolesarski povezavi Kokrica–Brdo–Predoslje še Evropski drevored povezovanja in sodelovanja

Mestna občina Kranj je ureditev kolesarske povezave Kokrica–Brdo–Predoslje danes uradno zaključila z zasaditvijo Evropskega drevoreda povezovanja in sodelovanja. Gre za simbolno obeležitev trenutnega slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki bo pozneje tudi trajni spomin na to obdobje, in to s trajnostno noto. To je nadgradilo podjetje Elektro Gorenjska s partnerji, ki je ob tej priložnosti na Brdu postavilo prvo samooskrbno električno kolesarnico z električnimi kolesi.

 

Z vzpostavitvijo kolesarske povezave Kokrica–Brdo–Predoslje, ki so jo zgradili skoraj sočasno s prevzemom slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, je Mestna občina Kranj (MOK) pridobila približno 500 metrov novih, urejenih in varnih površin za pešce in kolesarje, mestno središče pa je zdaj neprekinjeno povezano z naselji v severnem delu občine tudi na trajnostni način. Vrednost operacije, ki sta jo s približno 100.000 evri sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je dobrih 170.000 evrov, MOK je vložila še dodatnih skoraj 40.000 evrov za osvetlitev nove kolesarske poti, ureditev prehodov za pešce in avtobusno postajo Bobovek. Več o omenjeni operaciji in projektih, ki jih je MOK tam izvajala sočasno, je na voljo v tej novici.

 

Župan Matjaž Rakovec (D) in podžupan Robert Nograšek. Fotografije: Anže Krže/Mediaspeed

 

Kakor je bilo načrtovano, so v teh dneh zasadili še drevored z visokoraslo avtohtono sorto jablan vrste kranjska voščenka, v katerem je 54 dreves, za vsako članico EU po dve drevesi. »Poimenovali smo ga Evropski drevored povezovanja in sodelovanja, ker smo ga zasadili v času, ko je Slovenija ena od predsedujočih Svetu Evropske unije, katere temelj je prav povezovanje in sodelovanje med evropskimi narodi. Obenem pa s tem povezujemo tudi zgodovino s sedanjostjo, saj nadaljujemo tradicijo zasajanja sadnih drevoredov ob javnih cestah, ki jih je zaradi potreb po prehranjenosti prebivalstva v srednjeevropskih deželah prva načrtno vzpodbujala že cesarica Marija Terezija. Vesel pa sem še enega plodnega in trajnostno naravnanega sodelovanja: da je Elektro Gorenjska s partnerji izdelala in na Brdu postavila prvo samooskrbno električno kolesarnico. E-kolesa večjega dometa bodo dopolnila ponudbo sistema KRsKOLESOM/Gorenjska.bike, odkrivanje bližnje in daljne okolice pa za obiskovalce še bolj posebno,« je na otvoritvi poudaril župan MOK Matjaž Rakovec ter ob predal zahvalni listini za sodelovanje predsedniku uprave Elektro Gorenjska, dr. Ivanu Šmonu, in predsedniku Krajevne skupnosti Predoslje Gašperju Žbogarju.

 

Župan Matjaž Rakovec (L) in Gašper Žbogar, predsednik KS Predoslje, z zahvalno listino.

 

Tudi dr. Ivan Šmon je izpostavil koristi povezovanja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri razvoju trajnostne mobilnosti ter poudaril, da dobre prakse, ki jih ustvarjajo z Mestno občino Kranj na področju energetike, že omogočajo postopen prehod v nizkoogljično družbo. Ob tem je dodal: »E–mobilnost postaja vse bolj pomemben segment razvoja občin in dejavnosti podjetij, posledično predstavlja pomemben korak na poti medsektorskega povezovanja energetike in transporta.« Poudaril je tudi pomen pilotnega projekta samooskrbne električne kolesarnice, ki dokazuje, da je možno združiti znanje slovenskih podjetij, predvsem pa povezati različne panoge med seboj na učinkovit in trajnosten način.

 

Simbolično zasajanje drevesa v novem drevoredu: župan MOK Mathaž Rakovec in podžupan Robert Nograšek (D) ob podžupanu Janezu Černetu (L).

 

Gre za plod sodelovanja Gorenjskih elektrarn ter podjetij Domel, Elektra Balance in Beyond pod sloganom »Napolnjeno s soncem«, namen pilotnega projekta pa je testirati in promovirati uporabo novih izdelkov ter inovativnih tehnologij na področju polnjenja in nadzora električnih koles. Kolesarnica je energetsko samooskrbna, saj se napaja s pomočjo sončnih panelov, ki so nameščeni na strehi kolesarnice, je povedal predsedniku uprave Elektro Gorenjska na današnjem dogodku, ki so ga popestrili Folklorna skupina Iskraemeco Kranj in kolesarji KK Kranj. Ti so se, tako kot župan Matjaž Rakovec in podžupan Robert Nograšek, premierno zapeljali pa novi kolesarski povezavi: funkcionarja z MOK na e-kolesih iz sistema KRsKOLESOM/Gorenjska.bike, kolesarji pa na e-kolesih večjega dometa, napolnjenih s soncem v novi samooskrbni kolesarnici, ki se nahaja pri Hotelu Brdo.

 

Partnerji v projektu postavitve nove samooskrbne kolesarnice z električnimi kolesi na Brdu – Od leve direktorji: Aleš Ažman – Gorenjske elektrarne, Sebastjan Vagaja – Elektra Balance, Matjaž Čemažar – Domel in Denis Benič – Beyond. Foto: Gorenjske elektrarne

Avtor fotografij: Anže Krže/Mediaspeed