Objavljeni so rezultati izglasovanih predlogov participativnega proračuna Mestne občine Kranj 2022

Na spletni strani projekta predlagaj.kranj.si so objavljeni izglasovani projektni predlogi v okviru participativnega proračuna za vseh 26 krajevnih skupnosti (KS) Mestne občine Kranj (MOK).

 

Mestna občina Kranj je v okviru kampanje Projekti za vas in mesto od 5. januarja do 4. februarja letos zbirala projektne predloge za participativni del proračuna za leto 2022. Vseh 190 prek spleta, osebno ali po pošti prispelih predlogov je pregledala komisija in preverila, ali so izvedljivi v okviru participativnega proračuna 2022, torej skladni z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoteni med 2.500 in 24.000 evri (z DDV-jem) in če ustrezajo drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun. Vsi prispeli predlogi so objavljeni na spletni strani projekta.

 

Skupno je komisija potrdila 105 projektnih predlogov, za katere so lahko občanke in občani glasovali znotraj svoje krajevne skupnosti med 1. in 10. marcem 2022. V povprečju je svoj glas oddalo 8,5 odstotkov krajanov in krajank (starih 16 let ali več) v posamezni krajevni skupnosti, rezultati glasovanja pa so zdaj na vpogled na povezavi https://predlagaj.kranj.si/rezultati-glasovanja). Dostop je možen tudi prek naslovnice spletne strani MOK s klikom na spletno pasico participativnega proračuna. Ločeno, v posebnem zavihku, so objavljeni tudi predlogi, ki se niso uvrstili na glasovanje, pri vsakem je naveden tudi razlog, zakaj ne.

 

V vsaki od skupno 26 krajevnih skupnosti bodo izvedli projekte, ki so na glasovanju prejeli največ glasov. Na voljo za investicije je skupno do 24.000 evrov z DDV-jem, kolikor je v okviru participativnega proračuna MOK za leto 2022 namenjeno posamezni krajevni skupnosti. V KS Besnica, na primer, je največ glasov prejel predlog za postavitev grbinastega poligona (koloparka), v KS Golnik fitnes na prostem, v KS Jošt razširitev javne razsvetljave, v KS Podblica otroško igrišče ob podružnični šoli, v KS Primskovo pa tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo, v KS Čirče in KS Orehek-Drulovka so največ glasov namenili obnovi stopnic, ki vodijo iz naselja od Delavskega mosta …

 

Zadovoljni z udeležbo

»Zahvala gre predvsem občankam in občanom, da bomo v sodelovanju z njimi lahko izvedli prvi participativni proračun MOK. Izvedli bomo investicije, ki jih neposredno predlagajo in izberejo ljudje, ki najbolje vedo, kaj si želijo v okolju, kjer prebivajo. Upali smo na približno tak odziv, kakršen je na koncu tudi bil, in smo zadovoljni. Gre namreč za povsem novo sodelovanje, s katerim so se občanke in občani MOK pobliže srečali prvič. Rezultat sodelovanja so rešitve, ki bodo izboljšale naše okolje,« je povzel župan Matjaž Rakovec.

V MOK ocenjujejo, da se bo z naslednjimi izvedbami participativnega proračuna udeležba občanov še povečevala.

 

Zanimivosti: pozitivni učinki participativnega proračuna

Mnoge študije (npr. Svetovne banke in OZN) kažejo, da participativni proračun vpliva na mnogo družbenih področij. Tako se mesta, soupravljana s participativnim proračunom, lahko pohvalijo s hitrejšim gospodarskim razvojem, enakomernejšim razvojem, večjo aktivacijo prebivalcev, boljšo trajnostno naravnanostjo, višjo kakovostjo bivanja, bolj učinkovito in bolj transparentno porabo javnih sredstev ... Občanom pa participativni proračun ponuja priložnost, da spoznajo delo lokalnih oblasti, so udeleženi v posvetovanjih in razpravah, lahko vplivajo na porabo javnih sredstev, se učijo, sodelujejo in usposabljajo ter krepijo svoje zahteve po dobrem upravljanju. (vir: Skupnost občin Slovenije)