Skupaj in inovativno proti izzivom virusa

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami Evropske unije organizira prvi panevropski hackathon #EUvsVirus, na katerem se bo iskalo inovativne rešitve za različne globalne izzive, ki so se razkrili ob pandemiji covid-19. K sodelovanju so vabljene tudi lokalne skupnosti, nevladne organizacije, podjetja in posamezniki.

 

Panevropski hackathon, ki bo potekal med 24. in 26. aprilom 2020, bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope, skupno prek 60.000 udeležencev iz celotne Evrope. Gre zgolj za enega od mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija covid-19. V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala šest ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer: zdravje in življenje, neprekinjeno poslovanje, družbena in politična kohezivnost, delo in učenje na daljavo, digitalne finance in drugo. Sodelujejo lahko posamezniki in skupine, ki se odločijo nasloviti enega od šestih skupnih izzivov.

 

 

 

Pripravljeni na izziv?

 

K sodelovanju pri hackathonu organizatorji vabijo tudi zainteresirane visokošolske institucije, gospodarstvo, civilno-družbene organizacije, javne institucije ter mala in srednje velika podjetja, ki bi želela kot partnerji na različne načine sodelovati in podpreti izvedbo hackathona. Sodelujejo lahko z zagotavljanjem mentorjev, sponzoriranjem zmagovalnih ekip, zagotavljanjem orodij in nagrad, sodelovanjem v evalvacijskih skupinah, diseminacijo informacij in drugo. Prijava posameznikov in/ali skupin poteka prek enotne spletne točke EU. Več informacij (oziroma vabilo) in statistika prijav Slovenije je dostopna na tej povezavi.

 

Več si lahko preberete tudi na facebook strani dogodka.

 

 

Kaj je hackathon?

 

Gre za organizirane skupine posameznikov, ki iz nič ustvarijo edinstvene rešitve na podlagi dodeljenih izzivov organizatorjev tovrstnih dogodkov. Ob tem se razvije skupnost, ki se skupaj uči in izmenjuje znanje, rešujejo se problemi in ustvarjajo nove, inovativne rešitve zanje. Gre za spoznavanje podobno mislečih ljudi, za gradnjo, ker graditi je zabavno in koristno. In za skupinsko premikanje meja, tako osebnih, kot v podjetništvu in inoviranju. Gre za to, da svet sliši ideje, ki jih posamezniki skupaj kot ekipa tudi izpeljejo.

 

Naslovna fotografija: Pixabay