V Mestni občini Kranj pripravljajo strategijo razvoja turizma

Turizem je letos med globalno najbolj prizadetimi panogami. V obdobju po pandemiji ima tudi Kranj priložnost, da temelje turizma postavi še trdneje, njegov razvoj je tudi ena od sedmih strateških usmeritev Trajnostne urbane strategije Kranja (2030). Strategijo razvoja turizma, ki sledi vstopanju Mestne občine Kranj v Zeleno shemo slovenskega turizma in podpisu Zelene politike, bodo v Mestni občini Kranj zasnovali skupaj z vsemi ključnimi deležniki v turističnem gospodarstvu in lokalnem okolju. K sodelovanju vabijo tudi občanke in občane.

 

Turizem povezuje in navdihuje Slovenijo in svet. Letos je med globalno najbolj prizadetimi panogami. Za obnovitev in nov zagon bo potreboval dodatne spodbude, povezano delovanje in koordinirano akcijo. Kranj je kot ena vodilnih destinacij Slovenije v ospredju prizadevanj Slovenske turistične organizacije v obdobju odziva, okrevanja in grajenja nove odpornosti slovenskega turizma. Turizem je do letos podiral rekorde v rasti v Sloveniji in svetu. Obdobje po pandemiji je priložnost, da se njegove temelje še dodatno utrdi, pri čemer lahko turizem, če ima pravilno usmeritev, na lokalno okolje lahko vpliva pozitivno in trajnostno.

 

Strategija turizma za prihodnjih pet let

V letu 2020 je Mestna občina Kranj (MOK) vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in podpisala dokument o zeleni politiki slovenskega turizma in etični kodeks v turizmu. Leto 2021 pa bo v tesnem sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) posvetila izdelavi ambicioznega, a realnega načrta za razvoj privlačne ponudbe, v kateri bodo lahko uživali tako domačini kot obiskovalci in turisti. Strategijo razvoja turizma Mestne občine Kranj bodo pripravili za naslednje petletno obdobje, od leta 2021 do leta 2026. Proces bo podpirala in usmerjala ožja delovna skupina, v širši akcijski skupini pa bodo povezali vse ključne deležnike, ki so v MOK s turizmom neposredno ali posredno povezani. Poleg ponovnega zagona turizma si želijo, da Kranj v novem razvojnem obdobju utrdi pozicijo prestolnice slovenskih Alp in glavnega mesta Gorenjske, ki uspešno uravnotežuje prednosti urbanega okolja in bližino narave.

 

V ospredju trajnostni razvoj ter lokalni turistični ponudniki

Turizem je prepleten z lokalnim okoljem, zato je pomembno, da bodo vodila pri razvoju trajnostna načela in vključevanje lokalne skupnosti v strateški proces. Prav zadovoljstvo lokalnega prebivalstva na turističnih destinacijah je namreč glavni ključ za zadovoljstvo obiskovalcev in turistov. Ti bodo v prihodnje čedalje bolj povpraševali po odgovornih, lokalno dobro povezanih in manj znanih destinacijah, kjer jih ne bosta skrbela množičnost ali neavtentičnost. V strategiji namerava MOK slediti vseslovenski zavezi k trajnostnemu razvoju in usmeritvam Zelene sheme slovenskega turizma.

 

Partnerski razvoj in promocija turizma v Mestni občini Kranj

Strategijo turizma bo MOK pripravljala v sodelovanju z Agencijo za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa, ki se je v desetletju pozicionirala kot vodilna slovenska agencija za razvoj in promocijo strategij, inovativnih produktov ter ponudbe v slovenskem turizmu. V decembru so tako že zastavili proces izdelave strategije, vključujoče vse tri sektorje, ki upravljajo in razvijajo turizem v Kranju: javnega, zasebnega in civilnega. Kranj je kot mesto privlačno zaradi svojega edinstvenega kulturnega utripa, le korak iz mesta pa je zeleno podeželje prepredeno s privlačnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi, tudi vse tri alpske verige so na dosegu koraka. Prestolnica slovenskih Alp lahko gosti kulturne, športne in protokolarne ali poslovne dogodke na najvišjem nivoju. Prilagoditev novim razmeram bodo izkoristili za skupen dvig standardov, kakovosti in trajnosti storitev v turizmu.

 

Skupna akcija

Cilj pripravljavcev strategije je, da v tesnem dialogu z vsemi deležniki oblikujejo strateški dokument, ki bo začrtal skupno smer razvoja in trženja turizma v Kranju. Kljub zahtevnemu obdobju verjamejo v moč povezovanja in sodelovanja na novih temeljih, zato z optimizmom zrejo naprej v novo strateško obdobje kranjskega turizma. Ob tem bodo v okviru akcijske skupine in moderiranega dialoga z gospodarstvom že v fazi priprave dokumenta zastavili tudi temelje za izvajanje strategije. Ob tem Kranjčanke in Kranjčane vabijo, da na spletni strani ZTKK spremljajo proces izdelave strategije turizma in se aktivno vključujejo s predlogi in komentarji oziroma pobude posredujejo na e-naslov kristina.sever@visitkranj.si.