Z novimi rešitvami proti koronavirusu

Mestna občina Kranj se pripravlja na krizne razmere v drugem valu epidemije novega koronavirusa in išče ustrezne rešitve za njegovo zamejevanje.  Znani sta dve lokaciji za začasno namestitev pozitivnih na covid-19. Pomoč v zahtevnih razmerah pa je ponudilo 25 prostovoljcev.

 

Na poziv Mestne občine Kranj (MOK) o nudenju pomoči tistim, ki jo potrebujejo, se je odzvalo 25 prostovoljcev. Vse zainteresirane MOK poziva, naj se javijo na telefonsko številko 080 18 85. Prostovoljcev je precej manj kot v prvem valu epidemije, kar je razumljivo, saj podjetja ne ustavljajo svojih dejavnosti, kot so jih spomladi. Takrat je bilo veliko zaposlenih doma in so bili zato na voljo za nudenje prostovoljne pomoči.

 

Prostovoljce so zdaj že razporedili v skupine in določili vodje. Sodelovalo bo tudi 14 tabornikov iz Enote za nastanitev prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah pri Civilni zaščiti MOK. Kader za operativne naloge v MOK iščejo tudi iz nabora enot zaščite in reševanja v MOK, bodo pa poskrbeli tudi za usposabljanje vseh prostovoljcev, da bodo znali ustrezno ravnati z zaščitno opremo.

 

Omejitve zbiranja

 

MOK občanke in občane poziva, naj skrbijo za higieno rok, nošenje zaščitnih mask, vzdrževanje razdalje s sogovornikom in omejitev stikov. Opozarjajo tudi na spoštovanje odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Ta določa začasno omejitev zbiranja do šest ljudi, prehajanja med statističnimi regijami in gibanja med 21. in 6. uro.

 

Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno le, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za izjemo velja tudi zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva.

 

Gibanje med 21. in 6. uro je dovoljeno le v primerih, v katerih gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere.

 

Deset izjem pri omejitvi prehajanja med regijami

 

Pri začasni omejitvi prehajanja med statističnimi regijami velja deset izjem ob upoštevanju priporočil NIJZ: prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog; opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti; odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje; varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov; dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja; dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev; dostop do storitev za nujne primere; dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona; dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami; izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

V okviru odloka so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

 

Dve lokaciji za začasno namestitev

 

V obdobju naraščajočega števila okuženih sta znani dve lokaciji za začasno namestitev pozitivnih na covid-19 v MOK. To sta telovadnici na OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža. Pomembno je, da so prostori dovolj veliki ter da se nahajajo v bližini domov za starejše občane in zdravstvenih domov, predvsem zaradi logistično-operativnih nalog. Namenjeni bodo bolnikom, ki imajo že simptome, predvsem starejšim osebam, ter drugim v primeru eksponentne rasti okuženih. Na tak način bo možno namestiti do sto oseb.

 

Občankam in občanom so na voljo dodatne informacije in sveže novice o novem koronavirusu tudi na komunikacijskih kanalih MOK, kot so spletna stran MOK, Facebook in iKranj.

 

Pomembne klicne številke za več informacij

 

Vlada RS je na svoji spletni strani objavila tudi več kontaktov, na katere se lahko obrnejo državljani, če potrebujejo informacije o novem koronavirusu, priporočilih, napotkih, postopkih prehajanja državne meje, odrejanju karantene …

 

Na klicnem centru za informacije o novem koronavirusu na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro:

  • na brezplačno telefonsko številko 080 1404,
  • za klice iz tujine pa je na voljo številka +386 1 478 7550

Za pojasnila o priporočilih in napotkih pokličite pristojne službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729.

Za pojasnila glede odrejanja karantene pokličite na telefonsko številko Ministrstva za zdravje 01 478 68 48.

Za vprašanja glede postopkov prehajanja državne meje je na voljo klicni center Policije na telefonski številki 01 514 70 01.

Za konzularne zadeve pokličite na telefonsko številko Ministrstva za zunanje zadeve 01 478 20 10.

Pojasnila glede unovčevanja turističnih bonov zagotavlja Finančna uprava na telefonski številki 08 200 1005.

Če ste v stiski, so vam za pomoč na voljo izkušeni psihologi in psihoterapevti. Pokličite jih lahko na telefonsko številko 041 443 443 vsak delavnik med 16. in 24. uro, konec tedna pa med 12. in 24. uro. Brezplačne razbremenilne pogovore lahko opravite tudi s strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

 

Kategorije:
aktualno koronavirus