Socialno podjetništvo

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2020 namenjenih 40.000 EUR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva  v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na Pravilniku o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 62/16, 15/18).

 

Več informacij je v tej novici.

 

Na tej povezavi so objavljeni rezultati javnega razpisa za leto 2020, za predhodna leta pa so rezultati vidni v rubriki Javni razpisi, naročila – Rezultati.