Mestna občina

Javni razpisi

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svetu Gimnazije Franceta Prešerna

01. 12. 2020 do 15:42

VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA KOMUNICIRANJE IN PROTOKOL V OKVIRU KABINETA ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA NEDOLOČEN ČAS

Rok za prijavo: 04. 11. 2020

VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA NEDOLOČEN ČAS

Rok za prijavo: 04. 11. 2020

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Razpisna dokumentacija

Poziv

Izjava

Rok za prijavo: 29. 10. 2020

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet Šolskega centra Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec - prijava kandidata

Rok za prijavo: 29. 10. 2020

DIREKTOR (M/Ž) ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis

Prijavni obrazec

Rok za prijavo: 27. 10. 2020

Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2020/2021

Razpisna dokumentacija

Razpis

Cenik

Navodila

Prijavnica

Rok za prijavo: 12. 10. 2020

DELOVODJA V (M/Ž) V SEKTROJU ZA PROJEKTE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA DOLOČEN ČAS

Razpisna dokumentacija

Obrazec

Razpis

Rok za prijavo: 09. 10. 2020

Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OŠ Simona Jenka Kranj in Sveta Gimnazije Kranj

Rok za prijavo: 29. 09. 2020

Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V ODDELKU ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE V OKVIRU SEKTORJA ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ DOLOČEN ČAS

Razpisna dokumentacija

Razpis

Prijavni obrazec

Rok za prijavo: 22. 09. 2020