Na urade le v nujnih primerih, mestni promet kot med počitnicami

Od ponedeljka, 16. marca 2020, bo v stavbi Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj veljal drugačen režim. Vstopna točka bo le ena, stranke pa bodo po predhodni najavi in dogovoru lahko urejale le nujne zadeve. Varnostniki in uslužbenci pred vhodom bodo usmerjali in v stavbo nadzorovano spuščali samo določeno število ljudi.

 

Na izrednem četrtkovem sestanku sta se vodstvi Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj dogovorili, da zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom od ponedeljka omejijo vstop strankam v stavbo. Vstopali bodo lahko samo predhodno najavljeni, nenujne zadeve in sestanki bodo odpovedani oziroma prestavljeni.

 


Kontakti za prehodno najavo: 

Občina Kranjmok@kranj.si ali 0801885

Upravna enota Kranj: ue.kranj@gov.si ali 04 201 56 00


 

Vsi vhodi bodo zaprti. Edina vstopna točka bo glavni vhod, vse nujne zadeve s področja MOK se bodo urejale zgolj v sprejemni pisarni MOK, nujne zadeve na UE Kranj pa po posameznih sprejemnih prostorih v pritličju stavbe. Pred vhodom bo od ponedeljka dalje na spremenjeni režim opozarjal tudi velik pano z navodili, kako naj se stranke (to velja predvsem za stranke upravne enote) razporejajo, in kakšen je režim vstopanja. Stranke UE Kranj bodo ob prihodu vzele listek s številko – te bodo različne barve, odvisno od urada, kamor so namenjeni – varnostniki pa bodo poskrbeli, da bo proces potekal gladko in brez izgredov.

 

Avtobusi po počitniškem voznem redu

 

Do sprememb prihaja tudi v mestnem prometu. Avtobusi mestnega prometa bodo od ponedeljka, 16. marca, zaradi razglašene epidemije na območju Slovenije vozili po voznem redu, ki velja v času šolskih počitnic. Tak vozni red bo veljal, vse dokler bodo šole zaprte (predvidoma do 27. marca 2020), enako se je država odločila tudi pri medkrajevnih linijah. Do takrat bodo v Kranju zaradi drastičnega upada potnikov ukinili prevoze z električnim vozilom Kranvaj, s katerim se ljudje lahko brezplačno prevažajo po centru mesta. 

 

Zaprta knjižnica, muzej, športni objekti

 

Od danes je zaprta tudi Mestna knjižnica Kranj, z jutrišnjim dnem Gorenjski muzej, na šolskih igriščih pa bo veljal poostren nadzor. Uporabljali jih bodo lahko le učenci matične šole, za javnost bodo zaprta in tako bo ostalo do preklica. To bo od jutri veljalo tudi za športne objekte, ki jih upravlja Zavod za šport Kranj: Pokriti olimpijski bazen, športna dvorana Planina in Ledna dvorani. Vadba in rekreacija ne bo možna, prav tako bodo v športnem centru Kranj (atletski in nogometni stadion) zaprte vse garderobe in fitnes, odpovedana pa so tudi vsa tekmovanja.

Od ponedeljka do predvidoma 13. aprila 2020 bo zaprta tudi Ljudska univerza Kranj in LUK - medgeneracijski center.

 

Zbirni centri do nadaljnjega zaprti


Komunala Kranj s ponedeljkom do preklica zapira zbirne centre Tenetiše, Zarica, Naklo in Šenčur, medtem ko ima Zbirni center Jezersko predvsem funkcijo zbiranja komunalnih odpadkov, zato ga do nadaljnjega še ne bodo zapirali. Vendar pa uporabnike pozivajo, da upoštevajo navodila pristojnih, ki bodo poskrbeli, da »odpadke oddajate posamično in iz avta izstopate takrat, ko bo mesto za oddajo odpadkov izpraznjeno. Do takrat ostanite v avtu,« pozivajo v Komunali, kjer ukinjajo tudi naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike, prav tako vsa nenujna vodovodna dela (SE Vodovod). Vodomerni števci v objektih se tako do preklica ne bodo menjali, razen pri obnovah hišnih priključkov, kjer se bo opuščali obstoječe vodovode.


Začasno bodo prekinili tudi z rednim (sistematičnim) praznjenjem greznic, pač pa jih izvajali le v interventnih primerih. Uporabnike, ki so že prejeli pozive za praznjenje, bodo obvestili o novih terminih.

 

Medtem pogrebne slovesnosti potekajo kot običajno, cerkveni del se izvede pred poslovilnimi vežicami. V Komunali Kranj pa priporočajo, da se pogrebi izvajajo v družinskih krogih, odsvetujejo udeležbo rizičnih skupin (starejši, oboleli), udeleženci pogrebov naj se ne zadržujejo v skupinah, pač pa vzdržujejo razdaljo vsaj meter in pol od drugih oseb.

 

»Uvajamo priporočilne ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja virusa in za zaščito občanov ter zaposlenih, ki bodo morali dejavnost izvajati tudi v primeru morebitnih kriznih razmer,« so še sporočili iz kranjske komunale.

 

Pouk na daljavo

 

Vlada RS je sprejela državni in regijski načrt ukrepanja in po teh navodilih bo delovala tudi MOK. Če se bodo razmere poslabšale, se utegne zgoditi, da bosta tudi Mestna občina Kranj in UE Kranj morali zapreti svoja vrata. V tem primeru se bo ključnim oziroma nepogrešljivim uslužbencem uredilo delo na domu.

 

Za tiste, ki bodo zaradi različnih razlogov, povezanih s koronavirusom, ostali doma, je vlada sprejela interventni zakon o delnem povračila nadomestila plače. Med njimi bodo tako zaposleni v storitvenih dejavnostih, kot številni starši, ki bodo zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali brez varstva za svoje otroke. Tokrat se ne morejo opreti niti na morebitno pomoč starih staršev, saj zdravstvena stroka odsvetuje stike otrok in starejših, ki so najbolj rizična skupina v primeru okužbe s koronavirusom.

 

S šolskega ministrstva so osnovnim šolam že poslali natančnejša navodila, med drugim, naj pouk, če le lahko, poteka na daljavo, prek spleta. Navodila za domače delo učencev bodo učitelji pripravili v obliki e-učilnic, sporočil preko eAsistenta (staršem) in elektronske pošte.

Okrožnica - prekinitev pouka

Šola na daljavo

 

Javni in zasebni vrtci ter zasebni varuhi na domu so pred kratkim prejeli okrožnico, ki prepoveduje delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, in to najmanj do 30. marca 2020. Za nujne primere bo v MOK odprt oddelek v enoti Janina, ki deluje v okviru Kranjskih vrtcev. Tam bodo sprejemali le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca.

 

Nujne primere poklicev so določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba MOK občine, med njimi pa so zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurni v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

 

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi nenujnih del …), drugi pa v navedenih poklicih, mora biti otrok doma. Vrtci so dobili nalogo, da do nedelje, 15. marca, zberejo podatke o starših, ki izpolnjujejo pogoje za nujno varstvo.

 

Okrožnica - epidemija

 

Ključno je upoštevanje navodil

 

Ljudi znova pozivamo, naj sledijo medijskemu poročanju (aktualne novice objavljamo tudi na spletni strani www.kranj.si/koronavirus) in se dosledno držijo protokolov, ki jih narekuje Vlada RS oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje: pravilna higiena rok in kašlja, izogibanje ljudem, ki kažejo simptome bolezni, in izogibanje prostorom, v katerih se zadržuje veliko ljudi.

 

Sicer pa sami ali z družino izkoristite lepo vreme za sprehode ali druge aktivnosti na svežem zraku in soncu. Bodite pozorni le, da imate pri tem čim manj stikov z drugimi ljudmi oziroma vzdržujte primerno razdaljo.

 

V primeru slabega počutja ali suma na okužbo pa naj ostanejo doma, pokličejo v zdravstveni dom in se posvetujejo z zdravnikom, kako dalje. To je ključnega pomena za lastno in zdravje naših domačih, sodelavcev ter ljudi, s katerimi prihajamo v stik.