Občani in krajevne skupnosti množično proti odcepitvi dela občine

Mestna občina Kranj bo pred današnjo sejo državnega zbora, ki bo med drugim obravnaval predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik, v četrtek pa o tem glasoval, poslanke in poslance seznanila s pobudami proti odcepitvi dela Mestne občine Kranj v novo občino, ki še vedno prihajajo. Skoraj 500 podpisov proti so prispevali v Krajevni skupnosti Golnik, po kateri naj bi se imenovalo odcepljeno območje, kar je absolutna večina celotnega volilnega telesa v tej krajevni skupnosti.

 

Mestna občina Kranj (MOK) vse od konca septembra, ko je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila predlog za razpis referenduma za ustanovitev nove občine, prejema številna vprašanja, pobude in tudi podpise proti odcepitvi dela občine, saj da je morebitni referendum za novo občino nepotreben, potraten z vidika javnih financ, celo nesprejemljiv. V nekaterih krajevnih skupnostih, ki naj bi bile vključene v referendumsko območje, so posamezni krajani tako izrazili željo, da v odgovor na pobudo iniciative za odcepitev dela občine, tudi sami zberejo podpise in s tem izrazijo nasprotovanje. Do danes so jih po informacijah MOK zbrali več kot 1500, od tega skoraj 500 samo v Krajevni skupnosti Golnik, kar ob približno 900 volilnih upravičencih v tej KS pomeni absolutno večino vseh volivcev. Predstavniki krajev, v katerih so zbirali podpise, bodo te najverjetneje dostavili vodstvu MOK še pred začetkom obravnave te teme na seji DZ.

 

»Podatek iz Golnika jasno sporoča, da si krajevna skupnost, po kateri naj bi bila poimenovana nova občina, nikakor ne želi odcepitve in ne želi biti vključena v referendumsko območje. Po naših informacijah in odzivih s terena pa bi bilo podpisov še mnogo več, če bi jih zbirali organizirano. To so – ob rezultatih javnomnenjske ankete, ter negativnih mnenjih nekaterih krajevnih skupnostih in kranjskega mestnega sveta ­– pomembni in vsekakor upoštevanja vredni podatki, zato ocenjujemo, da je s tem treba seznaniti poslanke in poslance,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Kakor je znano, se je Mestni svet MOK v začetku oktobra soglasno izrekel proti pobudi za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik. Negativno mnenje so sprejele tudi KS Golnik, KS Predoslje in KS Britof, medtem ko nobena od ostalih krajevnih skupnosti, ki bi bile del odcepljenega območja, ni sprejela pozitivnega mnenja k pobudi.

 

Podjetje Ninamedia je za MOK izvedlo raziskavo javnega mnenja, ki je na podlagi reprezentativnega vzorca (n=400) jasno pokazala, da je proti odcepitvi kar 70 odstotkov krajank in krajanov iz krajevnih skupnosti, ki naj bi tvorile novo občino.

 

Poleg tega pa je Zakonodajno-pravna služba DZ v obravnavi pobude izpostavila pomanjkljivosti in potencialno neustavno zakonsko praznino v zakonodaji za ustanavljanje novih občin. Zato je Mestni svet MOK podal zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o lokalni skupnosti in Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi na Ustavno sodišče Republike Slovenije. Slednje je zahtevo vzelo v obravnavo.