Skoči na glavno vsebino
Kranj - moje mesto

EU projekti

Projekt UP-SCALE

GJI na območju OPPN PC Hrastje

ELENA ENERGIJA Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

Zelena Gorenjska - ureditev Zoisove poti

Lokalno gor

Pametna osvetlitev

Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj

Dnevno varstvo starejših - Planina

Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja - Kranj