EU projekt AGORA

O projektu

Uradni naslov projekta: Advanced coGeneration Options for Reintergrating local Assets

 

Akronim projekta: AGORA

 

Posebni cilj programa: SO 4.1 Izboljšati institucionalne zmogljivosti za spopadanje z velikimi družbenimi izzivi

 

Vodlini partner: Cluj – Napoca Municipality

 

Trajanje projekta: 30 mesecev (julij 2020 – 31- 12. 2022)

 

Proračun projekta: 2,396,870.05 EUR

 

Prehodna faza, v kateri so se po gospodarski krizi leta 2008 znašla mesta v Podonavju, je pustila priložnost za uveljavitev pozitivnih sprememb na ravni politike načrtovanja. V preteklosti je bilo podanih veliko pobud, katerih cilj je bil ponovno uporabiti degradirana območja in ustrezno povezana sredstva za zagon novih oblik gospodarstev s strani nove generacije usposobljene izobražene mladine. Kljub prizadevanjem so  pobude ostale neupoštevane in težko ponovljive - največji izziv ostaja vključitev potrebnih instrumentov v upravljanje, ustvarjanje lokalnih zmogljivosti in instrumentov za hitro obnovo mest.

 

Ključni izziv je torej povečanje zmogljivosti javne uprave za neposredno izkoriščanje lokalnega potenciala: sprememba paradigme je potrebna za vzpostavitev prožnejših, vključujočih in ustvarjalnejših instrumentov za javno/ zasebno sodelovanje za socialno in urbanistično regeneracijo prostora, v katerem živimo. Da bi to dosegli, morajo mesta z javno upravo  postati ključni akter, ki lahko katalizira kritično maso interesnih skupin za doseganje širšega cilja lokalnega socialno-ekonomskega razvoja, javna uprava pa mora postati agencija za endogeni prostorski (in socialni) razvoj in rast. Hkrati morajo mesta premagati tudi tehničnih ovir, ki vključujejo pravne, upravne, organizacijske, finančne postopke glede zmogljivosti in strokovnega znanja.

 

AGORA zgoraj opisana dejstva naslavlja z uvajanjem in sprejetjem novih, ustvarjalnih instrumentov upravljanja za zaščitena območja, s čimer se gradi njihova sposobnost za učinkovito vključevanje, povezovanje in razširitev skupine zainteresiranih strani pri ponovnem vključevanju praznih stavb in zemljišč, javnega in zasebnega, v produktivni sistem vrednot mesta. S projektom AGORA želimo doseči bistvene spremembe v procesu in poteku dela na lokalni ravni s pomočjo mednarodne platforme za inovativne rešitve za podporo mest v Podonavju, reintegraciji in ponovni vključitvi lokalnih neuporabljenih, praznih ali neizkoriščenih območjih, ki jim dajejo nov smisel in možnost za razvoj.

 

Uradna spletna stran

Facebook

Twitter

Ekipa

Janez Ziherl

Elektronski naslov: janez.ziherl@kranj.si

Ana Ahčin

Elektronski naslov: ana.ahčin@kranj.si

Suzana Jamšek

Elektronski naslov: suzana.jamsek@kranj.si

Aleksandra Ažman

Elektronski naslov: aleksandra.azman@kranj.si

Dokumenti

Več o projektu AGORA si lahko pogledate v predstavitvi, ki jo je pripravila Barbara Mušič, univ.dipl.inž.arh. iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, s katerim Mestna občina Kranj pri projektu aktivno sodeluje in je eden izmed znanstvenih partnerjev projekta:

Predstavitev projekta AGORA.pdf

 

Več informacij o projektu AGORA Kranj pa si lahko pogledate na spodnjih povezavah:

AGORA KRANJ.pdf

 

AGORA WALK KRANJ: https://www.youtube.com/watch?v=DR2cTbj0G6c