Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3240 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora MA 1/3 na zemljiščih s parc. št. 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9

03. 02. 2023

Stališče do pripomb iz javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora KR ML 6 (ID št. 2649)

17. 01. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3075 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR SA 8, na zemljiščih s parc.št. 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37,

21. 09. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3075 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR SA 8, na zemljiščih s parc. št. 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

19. 09. 2022

Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 7 – tehnični popravek

Tehnični popravek odpravlja tehnično napako v grafičnem delu veljavnega izvedbenega občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj in sicer napačen zaris meje naselja Zgornja Besnica na severovzhodnem delu EUP ZB 9/1, na zemljišču parc. št. 663/27 k.o. Zgornja Besnica.

 

Gradivo:

15. 09. 2022

Analiza smernic za državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever

Ministrstvo za okolje in prostor RS je objavilo Analizo smernic za državni prostorski načrt (DPN) za avtocestni priključek Kranj sever, ki vsebuje tudi odgovore na pripombe javnosti.

 

Povezava do analize

09. 09. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6, na zemljiščih s parc.št. 451/2, 451/10 in 1138/28, k.o. 2102 Kokrica

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Pobuda investitorja

Elaborat

01. 08. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2649 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ML 6, na zemljiščih s parc.št. 451/2, 451/10 in 1138/28, k.o. 2102 Kokric

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

26. 07. 2022

POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRČ

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Krč.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 8. avgusta 2022 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov suzana.jamsek@kranj.si.

 

Dokumentacija:

Sklep o začetku priprave OPPN

Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprave OPPN

Dopolnjena izhodišča za pripravo OPPN širitev kmetije Krč

05. 07. 2022

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2910 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora GO 4, na delu zemljišča s parc.št. 237/1, k.o. 2087 Golnik

23. 05. 2022