Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KERN

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Kren.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 25. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov aleksandra.azman@kranj.si.

 

Prilogi:

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Aleksandra Ažman, tel. 04/ 237 3127, e-naslov: aleksandra.azman@kranj.si

Sklep o začetku postopka priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje in Izhodišča za pripravo SD ZN Zlato polje 3

Mestna občina pripravlja tretje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (SD ZN Zlato polje 3).

Na podlagi določb 118. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 15. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov mihaela.sustar-gruber@kranj.si.

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Mihaela Šuštar Gruber, tel. 04/ 237 35 86, e-naslov: mihaela.sustar-gruber@kranj.si

 

Prilogi:

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1343 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za  gradnjo dveh individualnih stanovanjskih hiš na zemljiščih parc. št. 536/9 in 536/11, obe k.o. 2132 Bitnje

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za enoto urejanja prostora KO 19 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1343 za gradnjo dveh individualnih stanovanjskih hiš na zemljiščih parc. št. 536/9 in 536/11, obe k.o. 2132 Bitnje.

Dokumentacija:

Javno naznanilo (pdf)

Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – sprememba št. 5 – tehnični popravek

Dokumentacija

Javno naznanilo

Dokumenti

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja poslovno proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Dokumentacija

Tekstualni del:

naslovnica

odlok

 

Grafični del

Priloge:

1

2

3

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 1

naznanilo

objavljeno: 29.11.2016

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev (objavljeno: 7.12.2016)

Tekstualni del (zip)

Grafični del (zip)

Priloge (zip)

Strokovne podlage so na vpogled na Mestni občini Kranj.

Stališča do pripomb (pdf)