Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1705 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37

Dokumentacija

Javno naznanilo

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 1 Kranj Labore z okoljskim poročilom

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno proizvodne cone HR 6/1 z okoljskim poročilom

Dokumentacija

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 1 Kranj Labore z okoljskim poročilom

OPN-javna razgrnitev (leta 2011)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 KRANJ LABORE

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1558 za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za parcelno št. 173/2, k.o. Stražišče