Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2910

19. 05. 2022

Avtocestni priključek Kranj sever – priprava državnega prostorskega načrta

Ministrstvo za okolje in prostor javno objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever.

Pobuda bo od 10. maja 2022 do 10. junija 2022 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu gov.si. Dostop do povezave je v javnem naznanilu.

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti bo pripravljavec organiziral javno predstavitev, ki bo potekala 18. maja 2022 ob 16. uri na sedežu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna dvorana 15.

Javnost ima v času objave možnost podati predloge in pripombe (obrazec je pripet, več informacij v naznanilu).

 

Priloge:

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever

Obrazec za pripombe/predloge k pobudi za državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever

03. 05. 2022

Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Sajovic Žabnica.

 

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 5. oktobra 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov ana.gradisar@kranj.si.


Razpisna dokumentacija:

Sklep o začetku postopka priprave

Izhodišča

Namenska raba

Situacija izhodišča

01. 09. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2494 za enoto urejanja prostora KR J 21 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

26. 07. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2494 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR J 21

- na zemljiščih s parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, vse k.o. 2100 Kranj.

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

21. 07. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za enoto urejanja prostora KO 19 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

23. 06. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 19, na zemljiščih s parc. št. 126/8 in 137/10, obe k.o. 2101 Rupa

Razpisna dokumentacija

Gradivo

18. 06. 2021

Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

Datum objave: 31. 5. 2021
Rok za prijavo: 15. 6. 2021

 

Od 31. 5. 2021 do 15. 6. 2021 bo javno razgrnjen predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo LC 183241 Kranj-Hrastje

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Predlog Sklepa o javni razgrnitvi

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi

Načrt parcelacije skladno z 199. členom ZUREP

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - DOF

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - po namenski rabi

Utemeljitev javne koristi

 

01. 06. 2021

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 4 (KOLODVOR)

29. 04. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237 za enoto urejanja prostora KR SA 5 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Razpisna dokumentacija

Gradivo

26. 04. 2021