Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 19, na zemljiščih s parc. št. 126/8 in 137/10, obe k.o. 2101 Rupa

Razpisna dokumentacija

Gradivo

18. 06. 2021

Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

Datum objave: 31. 5. 2021
Rok za prijavo: 15. 6. 2021

 

Od 31. 5. 2021 do 15. 6. 2021 bo javno razgrnjen predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo LC 183241 Kranj-Hrastje

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

Predlog Sklepa o javni razgrnitvi

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi

Načrt parcelacije skladno z 199. členom ZUREP

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - DOF

Načrt parcelacije - grafični prikaz poteka rekonstrukcije - po namenski rabi

Utemeljitev javne koristi

 

01. 06. 2021

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 4 (KOLODVOR)

29. 04. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237 za enoto urejanja prostora KR SA 5 za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev

Razpisna dokumentacija

Gradivo

26. 04. 2021

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2237

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

19. 04. 2021

Poročilo s posvetovanja z javnostmi v obliki delavnice na temo urbane opreme v starem mestnem jedru Kranja

15. 03. 2021

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KERN

Mestna občina na pobudo investitorja vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Kren.

Na podlagi določb 112. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 25. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov aleksandra.azman@kranj.si.

 

Prilogi:

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Aleksandra Ažman, tel. 04/ 237 3127, e-naslov: aleksandra.azman@kranj.si

11. 03. 2021

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)

02. 03. 2021

Sklep o začetku postopka priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje in Izhodišča za pripravo SD ZN Zlato polje 3

Mestna občina pripravlja tretje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (SD ZN Zlato polje 3).

Na podlagi določb 118. člena ZUREP-2 lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 15. marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na naslov mihaela.sustar-gruber@kranj.si.

 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo:

Mihaela Šuštar Gruber, tel. 04/ 237 35 86, e-naslov: mihaela.sustar-gruber@kranj.si

 

Prilogi:

15. 02. 2021

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 6 (SD IPN 6) in izhodišča za pripravo SD IPN 6

20. 01. 2021