Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

OPN-javna razgrnitev (leta 2011)

07. 11. 2020

Sprememba zazidalnega načrta SMJ

06. 11. 2020

Spremembe odloka o načrtu PLANINA JUG

Priložena dokumentacija:

Besedilo

Grafika

Podlage

Smernice

05. 11. 2020

Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (spremembe št.3)

Javna razgrnitev DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 3

Sklep o začetku

Javno naznanilo (objavljeno 26.4.2019)

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev (objavljeno 6.5.2019)

Tekstualni del (.zip)

Grafični del (.zip)

Priloge (.zip) 

04. 11. 2020

Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta Br1 - Britof jug

03. 11. 2020

Odlok o lokacijskem načrtu območja Br1 - Britof jug in (zazidalna situacija - grafika)

02. 11. 2020

Javno naznanilo Mlaka zahod

01. 11. 2020

Javno naznanilo sprememba plana in PUP Kranj ter PUP podeželje

31. 10. 2020

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnitvami dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta MOK z okoljskim poročilom

30. 10. 2020

Stališča do pripomb in predlogov, k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta PLANINA JUG

29. 10. 2020