Zasvojenost

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj

V Mestni občini Kranj deluje Lokalna akcijska skupina (LAS)  za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj, katero imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti

 • priprava operativnega letnega programa za MOK, ki ga mora potrditi župan MOK,
 • najmanj enkrat letno poročanje Svetu MOK,
 • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
 • sprotno spremljanje gibanja problematike drog v občini in svetovanje pri usklajevanju služb, programov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe drog,
 • strokovno usposabljanje članov LAS in razvijanje lokalnih kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na področju problematike drog,
 • vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih programov v MOK,
 • obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko drog,
 • vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike problematike odvisnosti,
 • izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih določi župan MOK v letnem operativnem programu.

Kam po pomoč

 

Preventivna akcija Stop zasvojenosti 2022

 

Razstavo Stop zasvojenosti odprl podžupan Černe s tekači

Kranj, 13. maj 2022 – V Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj je podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe včeraj uradno odprl razstavo z naslovom Stop zasvojenosti, ki jo je v sklopu preventivne akcije pripravila Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog (LAS) skupaj s kranjskimi šolami in javnimi zavodi. Popestrili so jo tudi z zbirko misli, ki jih je skupina tekačev zbrala pri različnih kranjskih inštitucijah, nekatere od njih so svoje aktivnosti predstavljale še na stojnicah na Slovenskem trgu.

 

Za razstavo Stop zasvojenosti so risbe prispevali učence in učence nekaterih kranjskih osnovnih šol, ki so ustvarjali na temo preventivnega delovanja na področju zasvojenosti. V Galeriji na mestu in notranjskih prostorih Mestne knjižnice Kranj bo na ogled še do 26. maja 2022.

Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe je ob uradnem odprtju povedal: »Vse pohvale za modre misli in predvsem za domiselno izdelane risbe – odlično ponazarjajo zasvojenosti, ki se žal razvijajo že v obdobju osnovne šole. Nekemične odvisnosti, predvsem odvisnost od zaslonov, računalniških igric in ostale vabljive tehnologije, zaskrbljujoče narašča. Ozaveščanje in preventiva pred vsemi vrstami odvisnosti je zato ključnega pomena. Usmerjajmo otroke in mlade v aktivnosti, ki jih krepijo na več nivojih, jih gradijo v fizično in psihično močne posameznike. Šport, ustvarjanje, raziskovanje …, skratka, aktivnosti, ki jim poleg potrebnega in prijetnega druženja med vrstniki v živo prinašajo še nove spretnosti, veščine in znanje. V takem stanju ni potrebe po nadomestkih, ki so v večini primerov škodljivi in žal prepogosto pripeljejo v slepo ulico. A nikoli ni prepozno, da najdemo pravo pot.«

Ob tem je od tekačev prevzel zbirko zapisanih misli na temo zasvojenosti, ki so jih ti zbrali na poti od Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, Varstveno delovnega centra Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, Zdravstvenega doma Kranj, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Kranj, do Policijske postaje Kranj, Vrtca Janina, CSD Gorenjska, Škrlovca – dnevnega centra za mlade in družine, Centra za odvisnost Labirint in Katapult, Glasbene šole Kranj, Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in jo zaključili pred Mestno knjižnico Kranj.

»Kaj zasvojenost NI: dovoliti si pogledati to, kar me ne osrečuje; priznati si, da ne zmorem sam; učiti se novih načinov soočanja z izzivi vsakdanjega življenja; biti dober do sebe, tudi ko naredim napako; si dati priznanje, ko mi gre dobro; biti sproščen s tem, da sem takšen, kakršen sem, OK. Zasvojenost JE priložnost, da se povežemo s samim seboj in se naučimo bolje poskrbeti zase,« je eno od njih prebral podžupan Černe.

 

Med mislimi, ki so jih prispevali različni javni zavodi, so bile tudi naslednje: »Boljše ZATE, ZAME in za VSE, zasvojenosti reci NE!«; »Biti trezen ne pomeni biti brezvezen.«; »Zasvojenost je pošast, ki hitro pride in težko odide.«; »Zasvojenost je bolezen, ki nam prinese nečisti um in nam zatre pogled na svet, usmeri nas v eno smer, iz katere ne moremo z lahkoto nazaj.«; »Kadar zasvojenost nas doleti, za tem skriva se občutek nemoči. V Varstveno delovnem centru Kranj oblikujemo pozitivne navade ves čas, da le te stran od zasvojenosti držijo nas.«; »Rajši kot EKRANE, gledamo OBRAZE NASMEJANE, RAZIGRANE, ZASPANE ... Odklopimo se in zaživimo življenje tukaj in zdaj.«; »Vsaka odločitev prinese posledice. Sprejmite dobre odločitve, potem bodo tudi posledice dobre. Mi imamo to moč in svobodo, da izberemo kaj vnašamo vase, vsak dan znova in znova.«; »Steci v gozd po norost, telefon pusti doma in slaba volja bo odšla. Poskoči, steci, adijo odvisnosti reci.  Poglej me v oči, kjer se iskrica blešči, ekran pa odloži stran in me odpelji kam drugam.«; »Zadet? DA – samo z glasbo!«; »Zasvojite se z gledališčem!«; »Naj bo umetnost tista, ki ponudi odklop in pogled v lepši jutri.«; »Če te vrže iz tira, je Hiša razgledov prava izbira.«; »Lahko izbiraš – reci drogam NE.«

 

Poleg razstave pa so se včeraj v sklopu preventivne akcije Stop zasvojenosti na Slovenskem trgu na stojnicah predstavili tudi Labirint in Katapult, NIJZ – Območna enota Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja z Reintegracijskim centrom, ZD Kranj – Center za krepitev zdravja, Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda Kranj in Društvo Stigma. 

 

Povezava do fotografij: https://photos.app.goo.gl/RGttNo41zpvZZqQ3A

Foto: arhiv UDD

...

 

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj deluje v prostorih na Sejmišču 4. Izvajata se programa Labirint in Katapult.

 

Program Labirint je namenjen vsem, ki imajo kakršna koli vprašanja v povezavi z drogami. Namenjen je vsem, ki si želijo zgolj informacij o drogah in zasvojenosti. Vsem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju stisk in vsem, ki želijo izstopiti iz zasvojenega načina življenja.

 

Kontakt Labirint: 031 860 387

 

Program Katapult je stanovanjska skupina, ki je namenjena posameznikom/-cam, ki imajo izkušnjo zasvojenosti in si želijo takšno življenje pustiti za sabo. Ob tem pa so motivirani za grajenje novega, zadovoljujočega življenja polnega novih in drugačnih izkušenj. Skozi izkušnje povezovanja s seboj in drugimi v našem programu spoznavamo sebe in se učimo o tem kako poskrbeti zase in kako poskrbeti zase ob drugih.

 

Kontakt Katapult: 051 637 755

 

Reintegracijski center

Program deluje v prostorih v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. Namenjen je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program torej predstavlja zadnjo fazo v obravnavi zasvojenosti od različnih psihoaktivnih snovi, alkohola in rizičnih vedenj (igre na srečo, internet, hrana...). Program je namenjen tudi svojcem oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo. 

 

Kontakt

T: 0599/43-637
G: 041/626-336, 051 637 363

 

Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstevni dom Kranj

V centru za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, izvajajo preventivno zdravstveno vzgojo za osnovnošolsko populacijo, starše in učitelje. 

 

Pri izvajanju kurativnih dejavnosti skrbijo za:

 • izvajanje abmulantne detoksikacije
 • metadonski program
 • individualne terapije
 • skupinski razgovori