Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javno naznanilo sprememba plana in PUP Kranj ter PUP podeželje

31. 10. 2020

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnitvami dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta MOK z okoljskim poročilom

30. 10. 2020

Stališča do pripomb in predlogov, k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta PLANINA JUG

29. 10. 2020

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev za zidalnega načrta območja D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (Javna razgrnitev od 20.10.2010 do 19.11.2010)

28. 10. 2020