Druge javne objave

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/4  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/5  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 94/19  k.o. 2098 STRUŽEVO

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

Izjava 1 

Izjava 2

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 370/21  k.o. 2087/21 k.o. Golnik

Namera

 

Javna dražba za prodajo osebnih vozil

Javna dražba

Opis vozil

Obrazec – Ponudba za sodelovanje na javi dražbi vozil 

Izjava – soglasje 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije ali cenilci 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 291/2 (ID 3807485), v izmeri 54 m2, za čas gradnje oziroma največ za čas 5 let

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 263/4 k.o. 2101 Rupa

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 565/46  k.o. 2136 Breg ob Savi

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v pritličju

Namera

Rok prijave: 6. 6. 2022

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera

Rok prijave: 18.5.2022


Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parcelna številka 448/73, 448/74 in 448/75 k.o. 2100 Kranj.

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 297/63 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/48 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 911/7  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj – podaljšanje roka za prijavo

Razpisna dokumentacija:

Poziv

Obrazec za prijavo

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za kiosk

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja za izvedbo volilne kampanje za državnozborske volitve 2022

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/13 (ID 7224627)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/12 (ID 7224626)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/11 (ID 7224629)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/10 (ID 7224628) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Volkswagen Golf plus 1,6, letnik 2005

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180), v deležu 1/1

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/52 (ID 7195035) v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 200/2 in 212/1 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 441 (ID 3523985),   katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 442 (ID 2348531) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 443 (ID 4363478), v deležu 1/1

Razpisna  dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 86/20 k.o. 2120 Primskovo

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  760/1, 760/2, 760/3, 739/3, 739/1 in 740/2, k. o. 2103 - Predoslje, za zemljišča parc. št. 406/4, 658/4 in 658/5, k. o. 2103 - Predoslje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 929/4 (ID 7126167), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 347/11  k.o. 2102  Kokrica

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2121 KLANEC parcela 338/9 (ID 7193283), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predsednika Komisije za pobude in pritožbe pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 62 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

NameraNamera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 72/13 k.o. 2135 Drulovka

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok prijave: 28.10.2021

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok prijave: 21. 10. 2021

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Rok prijave: 18.10.2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 74/41 k.o. Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1096/9 k.o. Kokrica

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 404/7 k.o. Srednja vas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 404/5 in 404/8 k.o. Srednja vas

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid. kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

 

Rok prijave: 8. 10. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predsednika volilne komisije Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid. kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

 

Rok prijave: 8. 10. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v najem

Namera

Rok prijave: 12. 10. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 929/4 (ID 7126167) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 890/1 (ID 2765297), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v najem

Namera

Rok prijave: 9.9.2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/32,297/44 in 297/51 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 78/16  k.o. 2135  Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3 k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/31 in 297/50 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja v času poteka referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

Pogoji

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet Šolskega centra Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  259/17, k. o. 2121 – Klanec, v izmeri 136 m2, za zemljišča 253/27, 260/16 in 261/5, k. o. 2121 – Klanec, v skupni izmeri 136 m2

Namera

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2121 KLANEC parcela 543/12 (ID 7139445) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 542/19 (ID 7139443), v deležu 1/1

Namera

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/83 (ID 3766804), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za oddajo stanovanja na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj

 

Rok prijave: 9. 6. 2021

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/33 in 297/52 k.o. 2131 Stražišče.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/29 in 297/ k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/28 in 297/47 k.o. 2131 Stražišče.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/27 in 297/46 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 162/48 in 162/49 k.o. Huje

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 330/41 k.o. 2087 Golnik

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 563/5 k.o. 2135 Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3 k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 26/8 k.o. 2120 Primskovo.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 370/6 k.o. 2121 Klanec

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Hyundai
iX 20, 1,4 Comfort, letnik 2011

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 214 (ID 4248660), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 239/26 k.o. 2120  Primskovo

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Kangoo Express 1,2; letnik 2002

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Scenic 1,6  16 V, letnik 2002

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Hyundai iX 20, 1,4 Comfort, letnik 2011

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 235/8 (ID 197029), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 185 k.o. 2121  Klanec

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni razpis

 

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa št. 846-9/2020-3-(406303) z dne 30. 10. 2020-odprtje otroških igrišč

Sklep

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za
nepremičnino  -  katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 501/9 (ID 7118811), v deležu
1/1

Namera

 

Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji rabljene parkirne opreme

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parcelna številka 104/1 k.o. 2129 Spodnja Besnica

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok za prijavo: 11. 2. 2021

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine

Razpisna dokumentacija

Javno zbiranje ponudb

Rok za prijavo: 19. 1. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenega telefona in monitorja

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 94/18 in 94/20 k.o. 2089 STRUŽEVO

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Rok za prijavo: 11. 01. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  1243/2,  1243/4, 1244 in del 1243/5 v skupni izmeri 1.201 m2, za del zemljišča parc. št.  440/1 k.o. Stražišče (po parcelaciji parc. št. 440/3, k. o. 2131 – Stražišče)  v skupni izmeri 1.201 m2

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 435/2 (ID 7087674), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Rok za prijavo: 30. 12. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2120 KRANJ

Namera

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišče parcelna številka 897/1 k.o. 2120 KRANJ

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 931/1 (ID 3632618), v izmeri 5 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/42 (ID 7082481) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/4 (ID 7069181), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/6 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/7  k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 104/1 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/4 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 104/4 in 104/5 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA.

Namera

 

Obvestilo o končanem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta medobčinski redar

Obvestilo

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za prijavo: 10. 11. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 943/2 (ID 1924506)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 460/2 k.o. 2100 KRANJ

Namera

 

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekte "severna vrata"

Javni poziv

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera 

Rok za prijavo: 30.9.2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 74/27 k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 887/78 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za prijavo: 16. 9. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 37/3 k.o. 2132 BITNJE

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 1047/1 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016) v deležu 1/1«

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 60 in 287/1 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/5 (ID 7025823), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/6 (ID 7025822),  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/7 (ID 7025825), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/8 (ID 7025824), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/9 (ID 7025826), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/10 (ID 7025827), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/11 (ID 7025828), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/12 (ID 7025829) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/13 (ID 7025830)   v deležu 1/6

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 401/2 k.o. 2121 KLANEC.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 360/25 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Osnutek Strategije digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020–2023

Javna razprava

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2100 KRANJ stavba 251 del stavbe 5 (ID 5550593) v deležu 1/5

Prodaja

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera 

Rok prijave: 13. 7. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok prijave: 30. 6. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 884/6 v deležu 1/8

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

namera

ponudba-namera

Rok prijave: 15. 6. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 966/3 k.o. 2100 KRANJ

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1153/4 v deležu 1/1

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 974, k. o. 2100 – Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 884/1, k. o. 2100 – Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v pritličju objekta na naslovu Gasilska ulica 17, 4000 Kranj, stavba št. 200, k.o. 2131 Stražišče

namera

Rok prijave: 14. 5. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj, ID znak: del stavbe 2100-777-5

Namera

Obrazec

Rok prijave do 6.5.2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 893/8, 894/4, 895, 899/1 in 899/3 vse k.o. 2100 KRANJ

Namera

 

Javni razpis za izvedbo javne dražbe za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

Razpis

 

Javni razpis za prodajo nepremičnin

Drazba-6-2-2020

 

Javni razpis za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

Razpis

 

Javni razpis za prodajo nepremičnin

Razpis

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v pritličju objekta Vodopivčeva ulica 8, Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 287/1 in zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 60/0 v skupni izmeri 15 m2

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 827/1 v deležu 1/1 za zemljišče katastrska občina 2695 Planica parcela 389/10 v deležu 1/1 

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 159/3

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 211/7

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 250

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2140 Podreča parcela 979/5 v izmeri 267 m2

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 kranj parcela 913/8

namera

 

Objava namere o brezplačnem prenosu stvarnega premoženja - za KS Hrastje (10.5.2019)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2140 Podreča parcela 992/5 v deležu 1/1

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2725/5 v deležu 1/1

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 565/15 v izmeri 97 m2

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemjišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 159/3

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/5 v izmeri 128 m2 in del zemljišča katasterska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 404/4 v približni izmeri 88 m2

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 v deležu 1/1

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 980/5

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v mansardi objekta na naslovu Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 1216/4 v deležu 469/10000

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostor v pritličju objekta na naslovi Gasilska ulica 17, 4000 Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča k.o. 2098 Struževo parcela 130/2, 130/29, 130/27, 130/22, 130/25, 130/23, 130/21

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2122 Huje parcela 182/31

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 886/24

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča k.o. 2100 Kranj parcela 887/78

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1227/83

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2120 Primskovo parcela 246/17

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

ponudba

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 404/5 v izmeri 128 m2 in parc. št. 404/4, v približni izmeri 88 m2, obe k.o. 2086 - Srednja vas

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 203/14, k.o. Klanec

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 103/7 in 103/8, k.o. Drulovka

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 86/2 k.o. Primskovo

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišč parc. št. 380/8 k.o. Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 684/4, 684/5, 684/7, 684/8 k.o. Pševo

namera

 

Objava namere o sklenitvi brezplačne neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice za parcele 736/2, 860 in 760 k.o. Predoslje

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj, rok: do 6.11.2018

namera

obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 574/10

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče k. o. 2088 Goriče parcela 711 v izmeri 1800 m2

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 Kranj parcela 339/13

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 976/1, k. o. 2100 - Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2123 Čirče parcela 58/3

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj, rok: 28.9.2018

namera

 

Objava namere za oddajo prostora v najem - postavitev avtomatov

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, rok: 28.8.2018

namera

obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe o prodaji redarske uniforme

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 657/5 k.o. Mavčiče

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 2715/34 k.o. Bitnje

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/92 k.o. 2131 Stražišče

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1227/91 k.o. 2131 Stražišče

namera

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2135 Drulovka parcela 526/8 (ID 6867628)

namera

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 190/4 (ID 3829207)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 37/3 k.o. Bitnje

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 468/2 k.o. Golnik

namera

 

Objava o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 74/31 k.o. Drulovka

namera

 

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 590 k.o. Breg ob Savi

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2715/34 (ID 3808424)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – ODDAJA TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM, rok: 3.4.2018

namera

vloga

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/31 (ID 5886493)

namera

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2122 HUJE parcela 151/5 (ID 1791429)

namera

 

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 444/21, k. o. 2100 – Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1271/1 (ID 3516066)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/27 (ID 6255114), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/28 (ID 6255113), katastrska občina 2122 HUJE parcela 272/5 (ID 4950338), katastrska občina 2122 HUJE parcela 103/3 (ID 4280132), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/2 (ID 3629200), katastrska občina 2122 HUJE parcela 102/1 (ID 4248718) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 266/4 (ID 1486828)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 445 (ID 1004722), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 436 (ID 5370359), katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 435 (ID 4867466) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 434 (ID 2011407)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2122 HUJE parcela 58/2 (ID 28663), katastrska občina 2122 HUJE parcela 57/1 (ID 3553882), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/9 (ID 3387402), katastrska občina 2122 HUJE parcela 56/1 (ID 3686101) in katastrska občina 2122 HUJE parcela 55/2 (ID 4730813)

namera

 

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2136 Breg ob Savi parcela 491

namera

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2131 Stražišče parcela 278/14

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 49/2 (ID 2747460) in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 50/2 (ID 3587201)

namera

 

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 886/24, 889/47 in 887/78, k. o. 2100 - Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 564 (ID 2674340)

namera

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 182/4 (ID 2516518), katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/1 (ID 3133839) in katastrska občina 2097 OKROGLO parcela 290/4 (ID 2125769)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor na naslovu Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/8 (ID 2960247)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/45 (ID 6678687)

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – prostora na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – Oddaja tržnega stanovanja v najem

namera

<a href="