Druge javne objave

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2122 HUJE parcela 2/5 (ID 7297014) v deležu 1/1.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2101 RUPA parcela 82/10 (ID 7318683)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2122 HUJE parcela 2/9 (ID 7319575) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 974 (ID 2621537)  v izmeri 6 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Ponudba

Rok za oddajo ponudbe: 15.05.2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnine parc. št. 974 in 975 k.o. 2100 Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 853 k.o. 1749 Gameljne

Namera

Obrazec

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 2/2023-GLS

Javni poziv

Vzorec pogodbe

 

ROK ZA ODDAJO: 16. 05. 2023

JAVNO ODPIRANJE: 17. 05. 2023 OB 11.00 V SEJNI SOBI 9

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 897/2

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2121 KLANEC parcela 401/2

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 897/1

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv 

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 31. 3. 2023

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, za nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj in za nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 31. 3. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddako ponudbe: 04. 04. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2023

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 1/2023-GLS

ROK ZA ODDAJO: 24. 02. 2023

 

Zbiranje ponudb za odkup lesa na panju z izmero 1-2023-PP

ROK ZA ODDAJO: 22. 02. 2023 DO 9.00

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetnih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Poziv

Priloge: Ponovitev javnega poziva

Obrazec

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za člane komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj – podaljšanje roka 

2022-1-11 Poziv – delovna telesa 22-26 podaljšanje roka

OBRAZEC-prijava kandidata

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 921/2 

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe zemljišče parc. št.  301/8, k. o. 2121 - Klanec za zemljišče parc. št.  269/1, 245/5, 415/2, 264/7, 295/2 in 293/6, k. o. 2121 – Klanec.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 823/12 (ID 7132506) v izmeri 30,40 m2 in 29,88 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 02. 03. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1034/1 (ID 6305295) v izmeri 108,78 m2, za čas 2 let.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (ID 6217334) v izmeri 41,40 m2, za nedoločen čas

Namera

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO RABLJENE REDARSKE UNIFORME

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1062, v deležu 246/377 do celote, v izmeri 246 m², parcele št. 578/1, v deležu 1/1 do celote, parcele št. 578/2, v deležu 1/1 do celote, vse v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1157, v deležu 260/531 do celote, v izmeri 260 m², parcele št. 531/4, v deležu 1/1 do celote, obe v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 976 (ID znak 7268410), v deležu  246/386 do celote, v izmeri 386 m², parcele št.  419/6 (ID znak 6805040), v deležu 1/1 do celote, obe v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1062, v deležu  91/377 do celote, v izmeri 91 m²,

parcele št. 1063, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 219 m²,

parcele št. 1211, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 41 m²,

parcele št. 1212, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 46 m²,

parcele št. 1222, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 56 m²,

parcele št. 1223, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 107 m²

parcele št. 1224, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 10 m²,

parcele št. 1229, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 10 m²,

parcele št. 1230, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 11 m²,

parcele št. 1261, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 46 m²,

parcele št. 1064, v deležu  282/1606 do celote, v izmeri 282 m²,

parcele št. 1179, v deležu  403/594 do celote, v izmeri 403 m²,

parcele št. 1202, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 17,5 m²,

parcele št. 1204, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 66 m²,

parcele št. 1205, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 44,5 m²,

parcele št. 1210, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 96 m²,

parcele št. 1213, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 60 m²,

parcele št. 1218, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 90 m²,

parcele št. 1221, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 7,5 m²,

parcele št. 1228, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 100,5 m², vse k.o. 2124 Hrastje za zemljišča

parcele št.  533/4 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 59 m²

parcele št. 533/5 (ID znak 7245407), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 869 m²,

parcele št.  533/6 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 392 m²

parcele št. 419/3 (ID znak 7245407), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 628 m²,

parcele št.  419/2 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 16 m², vse k.o. 2124 Hrastje

Namera

Obrazec 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 458/2 v deležu do 601/7500, nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1290 v deležu do 601/3750 in nepremičnine katastrska občina 2100 parcela 1291/1 v deležu do 601/3750

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 727/1 (ID 3555527)  v izmeri 1,00 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/45  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MOK za zakonodajne referendume

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MOK za svetovalna referenduma za krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo ter Planina in Huje

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/10 (ID 7260956) in  katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1016/2 (ID 7260923) v deležu 1/1

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/36  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/22  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 969/1 (ID 7241752) v izmeri 5,80 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 159/1  k.o. 2122 HUJE

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/47  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 876/17 (ID 6411137) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 890/5 (ID 5234101), v izmeri 631,84 m2, za čas do 30.6.2023 z možnostjo podaljšanja

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 460/2  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2022 - volitve župana in članov občinskega sveta v Mestni občini Kranj

Pogoji lokalne volitve

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore 

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2022

 

Umik namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Obvestilo o umiku namere

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Obvestilo o umiku namere 

Namera

Priloga

Obrazec ponudbe

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljene redarske uniforme.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/10 (ID 6797535), v izmeri 91 m2, za čas gradnje oziroma največ za čas 2 leti.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj.

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja za volilno kampanjo za volitve predsednika RS 2022

Pogoji

Spremembe pogojev

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih mobilnih aparatov

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/36  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 441 (ID 3523985),   katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 442 (ID 2348531) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 443 (ID 4363478), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v brezplačno uporabo na nepremičnini katastrska občina 2122 HUJE parcela 165 (ID 4793770 ) in parcelna številka 162/14 (ID 5123714), v izmeri 416,60 m2, za OBDOBJE 5 let

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/4  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/5  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 94/19  k.o. 2098 STRUŽEVO

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

Izjava 1 

Izjava 2

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 370/21  k.o. 2087/21 k.o. Golnik

Namera

 

Javna dražba za prodajo osebnih vozil

Javna dražba

Opis vozil

Obrazec – Ponudba za sodelovanje na javi dražbi vozil 

Izjava – soglasje 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije ali cenilci 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 291/2 (ID 3807485), v izmeri 54 m2, za čas gradnje oziroma največ za čas 5 let

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 263/4 k.o. 2101 Rupa

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 565/46  k.o. 2136 Breg ob Savi

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v pritličju

Namera

Rok prijave: 6. 6. 2022

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera

Rok prijave: 18.5.2022


Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parcelna številka 448/73, 448/74 in 448/75 k.o. 2100 Kranj.

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 297/63 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/48 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 911/7  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj – podaljšanje roka za prijavo

Razpisna dokumentacija:

Poziv

Obrazec za prijavo

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za kiosk

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja za izvedbo volilne kampanje za državnozborske volitve 2022

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/13 (ID 7224627)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/12 (ID 7224626)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/11 (ID 7224629)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/10 (ID 7224628) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Volkswagen Golf plus 1,6, letnik 2005

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180), v deležu 1/1

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/52 (ID 7195035) v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 200/2 in 212/1 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 441 (ID 3523985),   katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 442 (ID 2348531) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 443 (ID 4363478), v deležu 1/1

Razpisna  dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 86/20 k.o. 2120 Primskovo

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  760/1, 760/2, 760/3, 739/3, 739/1 in 740/2, k. o. 2103 - Predoslje, za zemljišča parc. št. 406/4, 658/4 in 658/5, k. o. 2103 - Predoslje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 929/4 (ID 7126167), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 347/11  k.o. 2102  Kokrica

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2121 KLANEC parcela 338/9 (ID 7193283), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predsednika Komisije za pobude in pritožbe pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 62 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

NameraNamera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 72/13 k.o. 2135 Drulovka

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok prijave: 28.10.2021

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok prijave: 21. 10. 2021

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Rok prijave: 18.10.2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 74/41 k.o. Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1096/9 k.o. Kokrica

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 404/7 k.o. Srednja vas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 404/5 in 404/8 k.o. Srednja vas

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid. kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

 

Rok prijave: 8. 10. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predsednika volilne komisije Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid. kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

 

Rok prijave: 8. 10. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v najem

Namera

Rok prijave: 12. 10. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 929/4 (ID 7126167) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 890/1 (ID 2765297), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v najem

Namera

Rok prijave: 9.9.2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/32,297/44 in 297/51 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 78/16  k.o. 2135  Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3 k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/31 in 297/50 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja v času poteka referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

Pogoji

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet Šolskega centra Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  259/17, k. o. 2121 – Klanec, v izmeri 136 m2, za zemljišča 253/27, 260/16 in 261/5, k. o. 2121 – Klanec, v skupni izmeri 136 m2

Namera

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2121 KLANEC parcela 543/12 (ID 7139445) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 542/19 (ID 7139443), v deležu 1/1

Namera

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/83 (ID 3766804), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za oddajo stanovanja na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj

 

Rok prijave: 9. 6. 2021

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/33 in 297/52 k.o. 2131 Stražišče.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/29 in 297/ k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/28 in 297/47 k.o. 2131 Stražišče.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/27 in 297/46 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 162/48 in 162/49 k.o. Huje

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 330/41 k.o. 2087 Golnik

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 563/5 k.o. 2135 Drulovka

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3 k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 26/8 k.o. 2120 Primskovo.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 370/6 k.o. 2121 Klanec

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Hyundai
iX 20, 1,4 Comfort, letnik 2011

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava Namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2138 PRAŠE parcela 214 (ID 4248660), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 239/26 k.o. 2120  Primskovo

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Kangoo Express 1,2; letnik 2002

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Scenic 1,6  16 V, letnik 2002

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Hyundai iX 20, 1,4 Comfort, letnik 2011

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 235/8 (ID 197029), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 185 k.o. 2121  Klanec

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni razpis

 

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa št. 846-9/2020-3-(406303) z dne 30. 10. 2020-odprtje otroških igrišč

Sklep

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za
nepremičnino  -  katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 501/9 (ID 7118811), v deležu
1/1

Namera

 

Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji rabljene parkirne opreme

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parcelna številka 104/1 k.o. 2129 Spodnja Besnica

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Razpisna dokumentacija

Namera

Rok za prijavo: 11. 2. 2021

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine

Razpisna dokumentacija

Javno zbiranje ponudb

Rok za prijavo: 19. 1. 2021

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenega telefona in monitorja

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 94/18 in 94/20 k.o. 2089 STRUŽEVO

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Rok za prijavo: 11. 01. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  1243/2,  1243/4, 1244 in del 1243/5 v skupni izmeri 1.201 m2, za del zemljišča parc. št.  440/1 k.o. Stražišče (po parcelaciji parc. št. 440/3, k. o. 2131 – Stražišče)  v skupni izmeri 1.201 m2

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 435/2 (ID 7087674), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Rok za prijavo: 30. 12. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2120 KRANJ

Namera

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišče parcelna številka 897/1 k.o. 2120 KRANJ

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 931/1 (ID 3632618), v izmeri 5 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/42 (ID 7082481) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/4 (ID 7069181), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/6 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/7  k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 104/1 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 102/4 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 104/4 in 104/5 k.o. 2129 SPODNJA BESNICA.

Namera

 

Obvestilo o končanem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta medobčinski redar

Obvestilo

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za prijavo: 10. 11. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 943/2 (ID 1924506)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 460/2 k.o. 2100 KRANJ

Namera

 

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekte "severna vrata"

Javni poziv

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera 

Rok za prijavo: 30.9.2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 74/27 k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 887/78 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za prijavo: 16. 9. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 37/3 k.o. 2132 BITNJE

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 1047/1 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016) v deležu 1/1«

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 60 in 287/1 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/5 (ID 7025823), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/6 (ID 7025822),  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/7 (ID 7025825), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/8 (ID 7025824), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/9 (ID 7025826), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/10 (ID 7025827), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/11 (ID 7025828), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/12 (ID 7025829) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 390/13 (ID 7025830)   v deležu 1/6

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 401/2 k.o. 2121 KLANEC.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 360/25 k.o. 2100 KRANJ.

Namera

 

Osnutek Strategije digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020–2023

Javna razprava

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2100 KRANJ stavba 251 del stavbe 5 (ID 5550593) v deležu 1/5

Prodaja

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera 

Rok prijave: 13. 7. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok prijave: 30. 6. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 884/6 v deležu 1/8

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

namera

ponudba-namera

Rok prijave: 15. 6. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 966/3 k.o. 2100 KRANJ

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1153/4 v deležu 1/1

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 974, k. o. 2100 – Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 884/1, k. o. 2100 – Kranj

namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v pritličju objekta na naslovu Gasilska ulica 17, 4000 Kranj, stavba št. 200, k.o. 2131 Stražišče

namera

Rok prijave: 14. 5. 2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za stanovanje na naslovu Glavni trg 17, 4000 Kranj, ID znak: del stavbe 2100-777-5

Namera

Obrazec

Rok prijave do 6.5.2020

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča parcelna številka 893/8, 894/4, 895, 899/1 in 899/3 vse k.o. 2100 KRANJ

<a href="https://www.kranj.si/files/janis/4811-001.pdf" target="_blank" rel="noope