Mandatno obdobje 2018 - 2022

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev Mestnega sveta Kranj, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Mestna občina Kranj ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.  Navedena gradiva pripravljajo praviloma uradi in službe. Obravnavanje gradiv na sejah mestnega sveta ureja Poslovnik Mestne občine Kranj.

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih Mestna občina Kranj želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojni uradi in službe pri pripravi odločitev mestnega sveta upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

Vaše pripombe pošljite na urad oziroma službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.

 

13. redna seja 29.1.2020

 

12. redna seja 18.12.2019

 

11. redna seja 27.11.2019

 

10. redna seja 6.11.2019

 

Nadaljevanje 9. seja 6.11.2019

 

9. redna seja 23.10.2019


8. redna seja 18.9.2019

 

2. izredna seja 18.7.2019

 

7. redna seja 19.6.2019

6. redna seja 22.5.2019

 

5. redna seja 17.4.2019

 

4. redna seja 20.3.2019

 

1. izredna seja 11.3.2019

 

3. redna seja 13.2.2019

 

2. redna seja 30.1.2019

 

1. redna – konstitutivna seja Mestnega sveta , 19.12.2018.

 

PRILOŽENI DOKUMENTI: